Coalitie van LLTB en natuur- en milieuorganisaties presenteren verkiezingsmanifest

3 maart 2015

Coalitie van LLTB en natuur- en milieuorganisaties presenteren verkiezingsmanifest

De Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015 zijn voor een coalitie van 18 belangenorganisaties de aanleiding geweest voor het schrijven van een politiek manifest met de titel ‘Limburgs Groen: van denken naar doen’.

De kwaliteit van het buitengebied is voor heel veel sectoren van belang. Natuurlijk voor toerisme en recreatie. Maar het gaat veel verder. Voor de landbouw is een goed buitengebied essentieel om verantwoord en efficiënt te kunnen produceren. Het buitengebied is verder van belang voor de productie van drinkwater, frisse lucht en energie.

Natuurlijk is het buitengebied ook van essentieel belang voor behoud van de Limburgse soortenrijkdom. Het platteland levert door die gekoppelde belangen een belangrijke bijdrage aan de economie van de provincie Limburg.

De Provincie is bij uitstek de bestuurslaag die veel invloed heeft op de verschillende belangen in het buitengebied. Het provinciale beleid is vastgelegd in het Provinciale Omgevingsplan Limburg. Dit POL is door de provincie in samenspraak met Limburgse belangenorganisaties en gemeentes opgezet en in 2014 vastgesteld. Er is door deze vorm van totstandkoming draagvlak voor het plan.

Dat draagvlak voor het buitengebied blijkt ook uit de samenwerking tussen 18 verschillende belangenorganisaties bij het maken van een verkiezingsmanifest. Recreatiesector, agrarische sector, particuliere grondeigenaren en natuur- en milieubescherming trekken eensgezind op. Opvallend is te zien dat de LLTB samen met onder andere natuur- en milieuorganisaties het manifest heeft opgesteld.

De 18 organisaties roepen het nieuw te vormen college van provinciale staten op om nu van denken over te gaan op concreet uitvoeren van het beleid. In het verkiezingsmanifest is een zevental werkvelden aangegeven met bij ieder werkveld een aantal praktische aanbevelingen voor het nieuwe coalitieakkoord. De organisaties vragen aan het nieuw te vormen College van Gedeputeerde Staten om van scheidsrechter juist meer regisseur bij de uitvoering van het beleid te worden.

Het manifest ‘Limburgs Groen: van denken naar doen’ wordt op 12 maart aangeboden aan de lijsttrekkers van de politieke partijen in Limburg tijdens een discussieavond in Kasteel Daelenbroeck in Herkenbosch.

Coalitie van LLTB en natuur- en milieuorganisaties presenteren verkiezingsmanifest