Convenant biologische landbouw

18 juni 2008

Convenant biologische landbouw

LNV en diverse maatschappelijke organisaties, onder wie de Provinciale Milieufederaties, hebben hun handtekening gezet onder het deelconvenant marktontwikkeling voor biologische landbouw. Het doel van het convenant is om de achterban van deze maatschappelijke organisaties, gezamenlijk zo’n vijf miljoen mensen, te stimuleren tot consumptie van biologische producten. Tot in 2011 zullen de organisaties activiteiten organiseren waarmee de aandacht wordt gevestigd op biologische voeding in relatie tot klimaat, dierenwelzijn, duurzaamheid en gezondheid. Speciale projecten zullen financieel mede-ondersteund worden door het ministerie van LNV. De coördinatie van het convenant is in handen van Biologica.

Tags: