De Alliantie tegen uitbreiding Luchthaven Maastricht verliest kort geding

23 februari 2018

De Alliantie tegen uitbreiding Luchthaven Maastricht verliest kort geding

De Alliantie tegen uitbreiding Luchthaven Maastricht, bestaande uit bewoners- en milieuorganisaties, heeft het kort geding dat zij had aangespannen tegen het besluit van de minister om de complete start- en landingsbaan van het vliegveld te gebruiken, verloren.

De volledige lengte van de start- en landingsbaan van 2.750 meter mag voor startend verkeer worden gebruikt, vooruitlopend op een nieuw Luchthavenbesluit, dat eind van dit jaar wordt verwacht.

Volgens de rechter kunnen belanghebbenden een verzoek tot handhaving bij de Inspectie Leefomgeving en Transport indienen en bestaat tegen het besluit op dit verzoek de mogelijkheid voor bezwaar en beroep open. De Alliantie beraadt zich nog over vervolgstappen.

De volledige uitspraak kunt u hieronder downloaden.

Uitspraak kort geding 23 februari 2018

De Alliantie tegen uitbreiding luchthaven Maastricht verliest kort geding