De Groene peiler peilt mening over Edco en De Meer

6 oktober 2009

De Groene peiler peilt mening over Edco en De Meer

Nu handelsonderneming Edco uit Eindhoven in juli jl. heeft laten weten dat ze niet wil verhuizen naar De Meer bij Roermond, is een discussie opgelaaid over de invulling van het gebied. De Milieufederatie Limburg heeft daarom in september 2009 een enquête uitgezet onder de deelnemers van de Groene Peiler en hun mening gevraagd inzake Edco en De Meer.

De Groene Peiler is het gezamenlijke natuur- en milieupanel van De Provinciale Milieufederaties. Iedere provincie heeft zijn eigen online-panel, in Limburg doen ruim 300 mensen mee aan de Groene Peiler. De respons bedroeg ruim 53 procent.

Liefst 80 procent van de ondervraagden vindt dat grootschalige bedrijven (zoals Edco) zich niet zouden mogen vestigen in een gebied met een ‘groene bestemming’. Zij zijn verder van mening dat er voldoende industrieterreinen in Limburg zijn voor vestiging van dergelijke bedrijven. De panellleden vinden bovendien dat gebieden die ‘een hoge landschappelijke waarde’ hebben niet voor niets zo zijn geoormerkt. Deze gebieden verdienen bescherming. Bijna 40 procent van de panelleden is verder van mening dat De Meer behouden moet blijven als ‘agrarisch grondgebied’. Ruim 27 procent vindt dat het gebied geschikt gemaakt moet worden voor recreatie en natuurbeleving. Ruim 10 procent vindt dat er kleine biologische bedrijven gevestigd zouden mogen worden.

De deelnemers is ook een aantal stellingen voorgelegd:

Stelling 1: Met het oog op het zuinig omgaan met ruimte moeten bedrijven zich bij voorkeur op bestaande bedrijventerreinen huisvesten.
Ruim 90 procent van de panelleden is het hiermee eens.

Stelling 2: Groengebieden en ecologische verbindingszones (een verbinding tussen natuurgebieden om onderlinge uitwisseling van dieren en planten te bevorderen) mogen niet verstoord worden door bebouwing.
Ruim 90 procent van de panelleden is het eens met deze stelling.

Stelling 3: Natuur en landbouwgronden worden te gemakkelijk opgeofferd voor de vestiging van bedrijven.
85 procent van de panelleden is het hiermee eens en vindt dat ‘groene’ gebieden beter beschermd dienen te worden.

Stelling 4: Als een bedrijf voldoende aan natuurcompensatie doet, mag het bedrijf zich vestigen op een ‘groene’ locatie.
74 procent van de panelleden is het daar niet mee eens. Slechts 13 procent vindt dat een bedrijf zich in een ‘groen’ gebied mag vestigen, mits er aan natuurcompensatie wordt gedaan.

De Groene peiler peilt mening over Edco en De Meer