De Kaderrichtlijn Water in de praktijk

13 april 2006

De Kaderrichtlijn Water in de praktijk

Milieufederatie en LLTB praten met boeren over Kaderrichtlijn Water

De Milieufederatie Limburg en de LLTB willen bekijken wat de Kaderrichtlijn Water (KRW) in de praktijk betekent. Daarom gaan de organisaties met agrariërs in het stroomgebied van de Eckeltsebeek in overleg, om erachter te komen welke redenen zij hebben om bepaalde maatregelen in het kader van de KRW juist wel of juist niet uit te voeren. De eerste bijeenkomsten maken al duidelijk dat de standpunten van de LLTB en de Milieufederatie Limburg vaak verrassend dicht bij liggen.

Door middel van het project ‘Kaderrichtlijn Water in de praktijk’ willen de twee organisaties bereiken dat de agrariërs meer te weten komen over de KRW en meedenken over maatregelen die zij kunnen nemen om de kwaliteit van het water in hun eigen omgeving te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn het ondieper maken van sloten, werken met precisiebemesting of het aanleggen van bufferstroken. Door dit project kan de Milieufederatie haar lobby beter inzetten. Als zij er bijvoorbeeld voor kan zorgen dat technische maatregelen betaalbaar worden, dan is het voor agrariërs aantrekkelijk deze uit te voeren. En dan komen de natuurdoelen een stuk dichterbij. In juni worden de resultaten van het project vastgelegd in een eindrapportage.

De KRW is een Europese richtlijn die mede ondertekend is door Nederland. Daarmee heeft ons land zich verplicht om in 2015 een goede ecologische en chemische kwaliteit van ons oppervlaktewater gerealiseerd te hebben. Wat de ‘goede’ kwaliteit is moeten we zelf vast leggen in zogeheten stroomgebiedsbeheerplannen. In 2009 moeten we voor elk waterlichaam (sloot, rivier, meer, etc) weten welke toestand we in 2015 willen bereiken. Vervolgens moet er veel werk gedaan worden om die toestand te bereiken. Iedereen moet hier een bijdrage aan leveren.

Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door medefinanciering van het EOGFL en Provincie Limburg.

 

Tags: