De onschatbare waarden van een bosecosysteem

9 februari 2021

De onschatbare waarde(n) van een bosecosysteem

Wij hebben ons, samen met onze achterban ter plaatse, de afgelopen jaren ingespannen om te voorkomen dat de uitbreiding van VDL Nedcar ten koste zou gaan van een meer dan 100 jaar oud bossysteem en een fraai landgoed. Tijdens de planontwikkeling en recent middels een zienswijze.

Helaas voor het bos en landgoed zijn de plannen inmiddels door Provinciale Staten van Limburg goedgekeurd. Verdere juridische stappen worden ons door juridische adviseurs afgeraden. Kansloos is de conclusie! Juridisch en boekhoudkundig zijn alle onderzoeken en procedures juist doorlopen en kloppend volgens de vigerende wet- en regelgeving.

Een eikenbos van meer dan 100 jaar oud is veel meer dan een verzameling bomen. Het is een heus bosecosysteem geworden, een samenhangend geheel waar tal van planten, dieren en insecten leven. De waarden van dat bosecosysteem zijn teruggebracht tot juridisch meetbare waarden, uitgedrukt in hectares. En zijn daarmee boekhoudkundig compensabel. Landschappelijke, ecologische, klimatologische, recreatieve waarden en ons welzijn zijn wellicht minder goed meetbaar maar daarom zeker niet van minder betekenis. Het duurt minstens 100 jaar voor het compensatiebos dezelfde waarden heeft.

Wat zou het mooi zijn als deze waarden vanaf nu daadwerkelijk onderkend worden. Door alle relevante actoren in de samenleving. En dat het voor de overheid en het bedrijfsleven vanzelfsprekend wordt te handelen vanuit een ‘Groen tenzij-principe’.  Opdat er alles aan gedaan wordt om te voorkomen dat natuur en landschap moeten wijken.

Ton Hermanussen

 

Sterrebos
Sterrebos met op de achtergrond VDL Nedcar | Foto: Arno Huis in ’t Veld

 

 

Wil je reageren? Neem contact op met Ton

Profiel Ton Hermanussen

Ton Hermanussen

Directeur

Bereikbaar: Ma t/m vr