Discussieavond toekomst Graetheide

3 februari 2011

Discussieavond toekomst Graetheide

Het Graetheidecomité organiseert in samenwerking met de Milieufederatie Limburg op woensdagavond 16 februari een openbare discussieavond in aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten. Thema is: Natuur of industrie: toekomstige ontwikkelingen in de Westelijke Mijnstreek en in het bijzonder op en rond Graetheide.

De avond staat onder leiding van Jan de Koning (L1 TV) en vindt plaats in het MFC, Bergerweg 1 in Berg aan de Maas. De discussie-avond begint om 19.30 uur en duurt tot ca. 22.00 uur.

Onderwerpen voor de discussie zijn in het bijzonder:
– Moet de politiek proberen de bevolkingskrimp te stoppen door meer woningbouw en meer industrie te realiseren? Moeten, zoals de Kamer van Koophandel stelt, werknemers uit de hele wereld geworven worden om de economie in Limburg te laten groeien? Of heeft het Planbureau voor de Leefomgeving gelijk als het zegt dat bestrijden van de krimp averechts werkt?
– Moet er een OPAC (ondergrondse energieopslag) op Graetheide komen? Moet de provincie dit subsidiëren of kan zoiets beter aan het bedrijfsleven overgelaten worden?
– Moet de reservering van 200 ha op Graetheide als potentieel industrieterrein na 40 jaar nog in het POL gehandhaafd worden? Is er op Chemelot niet genoeg ruimte voor de kenniscampus?
– Is grootschalige woningbouw in het buitengebied van de Westelijke Mijnstreek (b.v. Bramert-noord) met het oog op bevolkingskrimp, nog gewenst? Moeten niet eerst de gaten in b.v. Sittard opgevuld worden?
– Moet er meer natuur in de Westelijke Mijnstreek en een ecologische verbindingszone tussen de Maas en het Limbrichterbos gerealiseerd worden?

De deelnemerslijst bestaat uit:
CDA: Martijn van Helvert (no. 1)
VVD: Erik Koppe (nr. 2)
SP : Marleen van Rijsbergen (no. 2)
GroenLinks: Margriet van Tulder (no. 1)
PvdA: Roy Pennings (no. 4)
PNL: Ton Raven (no. 3)
D66: Paul Wessels (no 2)
PvdD: Frank Wassenberg (no. 1)
PVV: Cor Bosman (no. 3)

De discussie moet er toe leiden dat Provinciale Staten zo snel mogelijk beslissingen nemen over de toekomst van Graetheide. ,,Al 40 jaar worden alle ontwikkelingen in het gebied geblokkeerd door de claim van DSM om er chemische fabrieken te bouwen, een claim die zoals inmiddels duidelijk is volkomen onterecht was. Nu wordt het gebied weer gegijzeld door lang slepende discussies over een OPAC, over uitbreidingen van de kenniscampus op Chemelot en over grootschalige woningbouw. Al deze plannen zijn gezien de sterke afname in bevolkingsaantal niet reëel”, aldus een woordvoerder van het Graetheidecomité. Het Graetheidecomité hoopt dat de discussie-avond de aanzet geeft voor een groene invulling van Graetheide.

Discussieavond toekomst Graetheide