Nieuwe campagne tegen uitbreiding Nederlandse veestapel

29 oktober 2013

Nieuwe campagne tegen uitbreiding Nederlandse veestapel

Nederlandse melkveehouders zullen investeren in schaalvergroting en het houden van extra dieren als vanaf 2015 verdwijnt het melkquotum en de dierrechten vervallen. Zuivelcorporaties verwachten twintig procent meer melk te verwerken. Milieudefensie start daarom een campagne, ondersteund door de Milieufederaties uit Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel, waarin ze staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken oproept om het stelsel van dierrechten in stand te houden en uit te breiden voor koeien.

,,De Nederlandse veestapel is al te groot. Zonder duidelijke grenzen zet Dijksma de deur open voor verdere groei, met alle gevolgen van dien,” aldus Hugo Hooijer van Milieudefensie. Uit onderzoek van Arcadis bleek eerder al dat door afschaffing van de dierrechten in provincies met veel vee-industrie, zoals Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel, de juridische ruimte ontstaat voor een verdubbeling van de veestapel en de mestvaalt.

Uit cijfers van de ING blijkt dat er voor 300 miljoen euro is geïnvesteerd is in nieuwe melkapparatuur. De 400.000 extra melkkoeien zorgen voor een grote groei van het mestoverschot. In november beslist Dijksma over het afschaffen van dierrechten die grenzen stellen aan het aantal varkens en kippen dat in Nederland gehouden mag worden. Milieudefensie verwacht dat ook hier het wegvallen van grenzen zal leiden tot groei van de dieraantallen.

Groei van de intensieve veehouderij in Nederland zorgt voor veel problemen waar iedereen mee te maken heeft. Het milieu gaat achteruit door meer uitstoot van methaan en verzuring van de bodem en water door de extra mest. De groei van de veehouderij is ook niet goed voor de volksgezondheid. Intensieve veehouderijen zorgen voor verspreiding van antibiotica-resistente bacteriën en uitstoot van fijnstof. Ook neemt de kans op de verspreiding van dierziektes toe naarmate de dieraantallen toenemen.

Daarom is nu gestart met het verzamelen van persoonlijke oproepen aan staatssecretaris Dijksma. Op de website www.maakvannederlandgeenmegastal.nl kunnen mensen een e-card versturen en een boodschap achterlaten. ,,Dijksma komt in november met haar standpunt. Wij roepen de staatssecretaris op van Nederland geen megastal te maken,” aldus Hooijer.

Doe mee: nieuwe campagne tegen uitbreiding Nederlandse veestapel