Doel Green Deal: over drie jaar 100.000 deelauto’s in Nederland

3 juni 2015

Doel Green Deal: over drie jaar 100.000 deelauto’s in Nederland

Aanbieders van deelauto’s, leasemaatschappijen, verzekeraars, gemeenten, bedrijven, belangenorganisaties – waaronder De Natuur en Milieufederaties en de Rijksoverheid – slaan de handen ineen om autodelen te promoten. Als gezamenlijke ambitie willen deze partijen autodelen laten groeien tot een netwerk van 100.000 auto’s in 2018.

Dat er veel draagvlak blijkt uit aantal partijen dat samen deze Green Deal Autodelen ondertekent. Met dit initiatief willen de partijen met elkaar de bekendheid van autodelen vergroten, kansen versterken en belemmeringen in kaart brengen en aanpakken. Door zowel in te zetten op structuurveranderingen als op concrete acties, denken ze de doelstelling samen te kunnen behalen.

Green Deals bieden bedrijven en organisaties een mogelijkheid om samen met de overheid te werken aan groene groei. Met de Green Deal Autodelen wordt een versnelde invulling gegeven aan de eerdere doelstelling uit het SER-Energieakkoord om in Nederland 2020 100.000 deelauto’s met een gemiddeld zeer lage uitstoot te hebben. Met ongeveer 15.000 beschikbare deelauto’s in 2014 is autodelen nog relatief klein in Nederland, maar het maakt de laatste jaren een onstuimige groei door.

Namens de Rijksoverheid wordt de Green Deal ondertekend door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Staatssecretaris Mansveld: ‘Autodelen zorgt voor een bewuster autogebruik en daardoor tot vermindering van emissies. Het is daarom ook goed dat Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Zwolle meedoen. Voor deze steden draagt het stimuleren van autodelen bij aan een betere luchtkwaliteit en vermindering van de parkeerdruk.’

Met deze Green Deal maken de betrokken partijen onder meer afspraken over:

  • Het vergroten van de bekendheid van autodelen;
  • Het opbouwen en delen van kennis en data;
  • Het opzetten van pilots en projecten om autodelen verder op te schalen;
  • Een scala aan acties van afzonderlijke ondertekenaars;
  • Het komen tot een langjarig overkoepelend samenwerkingsverband, waarin onder meer de pilots en projecten gecoördineerd worden en gezamenlijke belemmeringen en kansen worden geagendeerd.

Naast de 30 partijen die zich nu hebben aangesloten, staat de Green Deal open voor andere partijen om een bijdrage te leveren aan de verdere doorgroei van autodelen in Nederland. De Green Deal heeft een looptijd van 3 jaar.

De Green Deal is ondertekend door (in alfabetische volgorde): Alphabet Nederland, ANWB, Arval, Business Lease Nederland, BOVAG Verhuur- en Deelautobedrijven, Capgemini Nederland, Centraal Beheer Achmea, Climate Neutral Group, de Groene Zaak, EY, gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag, gemeente Utrecht, gemeente Zwolle, Greenwheels, InsEur Innovations, Kyotolease, Multilease, MyWheels, De Natuur en Milieufederaties, Natuur & Milieu, Ondernemers Collectief Duurzame Mobiliteit, Ordina, ParkFlyRent, Share2Use, shareNL, SnappCar, Vereniging voor Gedeeld Autogebruik, WeGo en de Rijksoverheid.

Doel Green Deal: over drie jaar 100.000 deelauto's in Nederland