Dossier Racecircuit De Peel afgesloten

10 juni 2016

Dossier Racecircuit De Peel afgesloten

Het dossier Racecircuit De Peel is afgesloten met de oplevering van het natuurproject Loobeekdal op 9 juni 2016. In 2013 heeft de Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) na een jarenlange strijd tegen Racecircuit De Peel voor het intrekken van de juridische procedure een bovenwettelijke substantiële natuurcompensatie bedongen. Deze nieuwe natuur is inmiddels aangelegd op terreinen van Staatsbosbeheer in het Loobeekdal in Venray. De oplevering is feestelijk gevierd op donderdag 9 juni op een locatie in het Loobeekdal (bij de brug op de Handrik).

Met de oplevering van de nieuwe natuur wordt dit moeilijke dossier afgesloten behoudens enkele punten, aldus Hans Heijnen, directeur van de NMF Limburg. ,,Zo moet het oude racecircuit aan de Bakelsedijk nog opgeruimd worden. En moet er een inrichtingsplan voor dit gebied opgesteld worden.

Daarnaast dienen compensatieverplichtingen inzake geluidhinder nog afgerond te worden. Als alle gemaakte afspraken vervolgens officieel bekrachtigd zijn in Bestemmingsplan Circuit de Peel – zoals de overeengekomen maximaal 14 geluidsdagen per jaar – kunnen we dit dossier helemaal achter ons laten. Maar we verwachten dat dit allemaal binnen afzienbare tijd zal gebeuren”, aldus Heijnen.

De NMF Limburg maakte deel uit van een collectief van gelijkgestemden (samen met Vereniging Milieudefensie, Stichting Natuur en Rust en omwonenden) dat begin 2013 een juridische procedure was gestart bij de Raad van State inzake het ‘Bestemmingsplan Circuit de Peel’. Deze procedure werd gestaakt om tot een gezamenlijk compromis te komen. Het oude racecircuit aan de Bakelsedijk lag middenin een waardevol natuurgebied en werd jarenlang (illegaal) gedoogd door de gemeente Venray.

Dossier racecircuit De Peel afgesloten