Drukbezochte informatieavond Delta Rhine Corridor

22 juni 2023

Drukbezochte informatieavond Delta Rhine Corridor

Op dinsdag 13 juni organiseerde de Natuur en Milieufederatie Limburg een drukbezochte informatieavond over de Delta Rhine Corridor. Tijdens de bijeenkomst gaf de programma coördinator Limburg een toelichting op de plannen en werden er vragen beantwoord. Ook is er gesproken over hoe lokale natuur-en milieuorganisaties betrokken willen worden bij dit grootschalige project.

Wat is de Delta Rhine Corridor?

Nederland staat voor grote uitdagingen op het gebied van klimaat, economie, energiezekerheid, energieonafhankelijkheid van andere landen en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Om deze reden acht de regering een aantal nieuwe ondergrondse pijpleidingen en gelijkstroomverbindingen nodig, zowel binnen Nederland als tussen Nederland en Duitsland.

Gasunie treedt op namens een consortium dat deze buisleidingen en gelijkstroomverbindingen wil realiseren van Rotterdam naar Chemelot (Geleen) met een aftakking via Venlo naar Duitsland. Het consortium bestaat vooralsnog uit Gasunie, OGE, Shell en BASF. TenneT verkent nog de mogelijkheid om bij het project aan te sluiten.

De Delta Rhine Corridor is aangemerkt als een project van nationaal belang en is opgenomen in het meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). Het project omvat de gelijktijdige aanleg van meerdere pijpleidingen en ondergrondse gelijkstroomverbindingen. Door bundeling en gelijktijdige aanleg wordt de overlast voor omwonenden beperkt en worden de kosten verminderd. De overheid en de initiatiefnemers van het project dragen gezamenlijk zorg voor de externe veiligheid in de omgeving. Vooralsnog omvat het project de aanleg van zes pijpleidingen voor het transport van:

  • Waterstof (door Gasunie)
  • Aardgas (door Gasunie)
  • CO2 (door de DRC Partners)
  • Ammoniak (initiatiefnemer nog niet bekend)
  • LPG (initiatiefnemer nog niet bekend)
  • Propeen (initiatiefnemer nog niet bekend)

Daarnaast worden er meerdere ondergrondse gelijkstroomverbindingen aangelegd (mogelijk door TenneT).

Het tracé doorkruist 10 gemeenten in Limburg. Momenteel zijn er al meer dan 1400 aandachtspunten in kaart gebracht. De komende tijd staat in het teken van verdere inventarisatie en onderzoeken op het gebied van onder andere archeologie, veiligheid, hydrologie, natuur en landschap. De aanleg van de Delta Rhine Corridor zal een aanzienlijke impact hebben op het landschap en de natuur in Limburg, met name vanwege de ongeveer 70 meter brede strook die nodig is voor het graven van de leidingen en het tijdelijk opslaan van uitgegraven zand. Bovendien mogen er na het herstel van de grond geen (diepwortelende) bomen worden teruggeplaatst.

Planning Delta Rhine Corridor

De projectplanning van de Delta Rhine Corridor wordt geïllustreerd in de onderstaande afbeelding. Tot 6 juli is er de mogelijkheid om te reageren op het voorgenomen plan en het voorstel participatie (VP). Hierbij staan verschillende vragen centraal, zoals hoe burgers en lokale natuur- en milieuorganisaties betrokken willen worden bij het verdere proces, of er alternatieve oplossingen zijn, zoals een afwijkend tracé, en of er specifieke informatie kan worden verstrekt over grondgebruik, natuur, milieu, infrastructuur, bebouwing, archeologie, cultuurhistorie of andere waarden en belangen in het gebied. De Natuur en Milieufederatie Limburg bereidt een reactie op provinciaal niveau voor. We raden alle lokale natuur- en milieuorganisaties aan om ook een reactie in te dienen, waarin ze specifieke lokale kansen en knelpunten kunnen benoemen. Dit kan worden gedaan via deze webpagina. We ontvangen graag een kopie van je reactie, zodat we op de hoogte blijven. Daarnaast ziet de Natuur en Milieufederatie Limburg erop toe dat de rapportages en onderzoeken op een goede manier worden uitgevoerd. Bovendien wordt er verkend of onze organisatie een rol kan spelen in een werkgroep die mogelijk wordt opgezet door het consortium, in samenwerking met belanghebbende organisaties.

Uitkomst brainstorm participatie

Op 13 juni hebben we ook stilgestaan bij de vraag hoe lokale natuur- en milieuorganisaties betrokken willen worden bij het proces. Hieruit is gebleken dat de lokale groepen behoefte hebben om in contact gebracht te worden met andere belanghebbenden, zoals burgers, dorpsraden en niet-aangesloten natuur- en milieugroepen, die zich ook zorgen maken over specifieke delen van het tracé. Als je in contact wil komen met andere belanghebbenden, kun je je gegevens en het interessegebied invullen via ons online formulier. Wij zullen vervolgens ons best doen om mensen bij elkaar te brengen. Daarnaast zijn er twee suggesties aan het consortium gegeven. Ten eerste werd geadviseerd om op lokaal niveau (in steden of dorpen) een omgevingsmanager aan te stellen, zodat er een vast aanspreekpunt is voor de dialoog. Deze persoon kan tevens alle vragen en zorgen bundelen en indien mogelijk terugkoppelen. Ten tweede gaven de aanwezigen aan dat ze actief op de hoogte willen worden gehouden door het consortium, bijvoorbeeld over onderzoeken die in verschillende gebieden worden uitgevoerd en over maatwerkoplossingen. Dit kan worden gedaan via een nieuwsbrief met voortgangsrapportages, waarbij ook de mogelijkheid wordt geboden om te reageren op nieuwe ontwikkelingen.

Hoe nu verder?

We adviseren om vóór 6 juli 2023 te reageren op het voorstel participatie (VP) en ons een kopie van die reactie te sturen. Wil je gekoppeld worden aan andere belanghebbenden bij een specifiek deel van het tracé? Vul dan ook ons online formulier in.

Meer info over Delta Rhine Corridor?
Bekijk de projectwebsite van Gasunie

 

Wil je reageren? Neem contact op met Noa

Profiel Noa van Mulken

Noa van Mulken

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do