Duurzaam inkopen provincies en gemeenten nog een papieren tijger

2 februari 2015

Duurzaam inkopen provincies en gemeenten nog een papieren tijger

Overheden moeten vanaf 1 januari 2015 honderd procent duurzaam inkopen. Maar uit een nieuw rapport van groene ondernemersvereniging De Groene Zaak in samenwerking met De Natuur en Milieufederaties blijkt dat provincies en grote gemeenten dat nog lang niet in alle gevallen doen.

Bovendien blijken de criteria voor ‘duurzame’ producten vaak nietszeggend of verouderd en worden bij ruim veertig procent van de onderzochte overheidsorgansiaties duurzame beloften in de praktijk niet of deels waargemaakt. Daarom moet het duurzaam inkoopbeleid tot 2020 radicaal anders, stelt De Groene Zaak. De Groene Zaak en De Natuur en Milieufederaties stelden 30 vragen over duurzaam inkopen aan 10 provincies en 10 grote steden, zoals Rotterdam, Den Haag en Utrecht. In Limburg voerde de Natuur en Milieufederatie Limburg het onderzoek uit.

Uit de enquête blijkt dat de gemeente Utrecht en de provincie Noord-Brabant het best duurzaam inkopen. Verder was opmerkelijk dat sommige diensten en producten nog nauwelijks duurzaam ingekocht worden. Dit geldt voor bijvoorbeeld energie, infrastructuur en financiële diensten. De Provincie Limburg zit in de middenmoot. Vijf provincies scoren hoger, vier provincies lager.

De Tweede Kamer voert op 5 februari overleg over de toekomst van duurzaam inkopen met minister Blok (BZK) en staatssecretaris Van Mansveld (IenM). De Groene Zaak heeft daarom deze week samen met VNO-NCW, MKB Nederland, MVO Nederland, NEVI en Social Enterprise NL een brief verstuurd naar de Tweede Kamer. Hierin wordt op basis van signalen uit de verschillende achterbannen vastgesteld dat bij inkoopprocessen de prijs nog te vaak leidend is. Dit gaat ten koste van de kwaliteit en de duurzaamheid. Daarom doen de natuur en milieuorganisaties een oproep aan het Kabinet om de regie in handen te nemen en een nieuw programma duurzaam inkopen te ontwikkelen voor de periode tot 2020, met daarin gesprekken tussen markt en overheid, een benchmark en een opleidingstraject voor inkopers. Doel is om te komen tot een ‘race to the top’: concurreren op duurzaamheid en kwaliteit (bijvoorbeeld met vaste prijs) een ‘race to the bottom’ op prijs.

Volgens Marga Hoek – directeur van De Groene Zaak – moet de Tweede Kamer nu stevig doorpakken. ,,Dit onderzoek is een wake up call. Ons eerdere advies uit 2011 heeft nog niet geleid tot echte verbetering. Het kabinet wil groene economische groei. Dat kan alleen als de overheid de tientallen miljarden die het jaarlijks uitgeeft aan inkoop op een duurzame manier investeert.”

De Quick Scan Duurzaam inkopen provincies en gemeenten wordt op 3 februari op het Cleantech Tomorrow 2015 congres in Apeldoorn bij een politiek debat over de provinciale verkiezingen door Marga Hoek aangeboden aan de aanwezige politici.

Cuick scan duurzam Inkopen DGZ 2015

Duurzaam inkopen provincies en gemeenten nog een papieren tijger