Duurzaam ondernemen werkt gewoon beter

2 maart 2004

Duurzaam ondernemen werkt gewoon beter

Milieufederaties geven brochure uit met voorbeelden uit de praktijk (o.m. Gulpener Bierbrouwerij

In deze brochure voorbeelden van bedrijven van ondernemers die met visie en gezonde ambitie aan de slag zijn gegaan in de overtuiging dat hun bedrijf op termijn beter zal scoren. De voorbeelden zijn ontleend aan interviews en workshops die de provinciale milieufederaties in het kader van het project “Provinciaal aan de slag met duurzaam ondernemen” hebben gehouden. Op deze manier is met de bedrijven (ondermeer van Gulpener Bierbrouwerij) een dialoog over duurzaam ondernemen gestart.

Tags: