Ecoduct A77 bij Gennep-Bergen behouden

3 april 2012

Ecoduct A77 bij Gennep-Bergen behouden

De gemeenteraad van Gennep heeft gisteren met een ruime meerderheid tot behoud van het ecoduct over de A77 besloten. Alleen CDA en VVD stemden tegen.

Het ecoduct moet Robuuste Verbingen aan weerszijden van de A77 met elkaar gaan verbinden en is als zodanig opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied Gennep. De afgelopen week heeft buurgemeente Bergen echter gepoogd om Gennep te overtuigen het ecoduct uit de plannen te schrappen. Middels een motie die door de gemeenteraad van Bergen is aangenomen zou het ecoduct overbodig zijn (door het veranderende beleid inzake Robuuste Verbingen). Ook werd gevreesd dat er mogelijke wildschade zou ontstaan bij Bergense ondernemers.

Als reactie daarop heeft de Milieufederatie Limburg het college van B en W en de gemeenteraad van Gennep een brief gestuurd met daarin een pleidooi voor behoud van het ecoduct in het bestemmingsplan. Deze brief werd mede ondertekend door Staatsbosbeheer, Stichting Limburgs Landschap en Vereniging Natuurmonumenten. Gisteravond heeft de raad het besluit genomen het ecoduct in de plannen te handhaven. De partijen die voor stemden zijn: D66, KERN en PvdA.

Brief SML ecoduct Gennep-Bergen

Ecoduct A77 bij Gennep-Bergen behouden