Ecoduct over Zuid-Willemsvaart Weert kan veel goedkoper

10 december 2020

Ecoduct over Zuid-Willemsvaart Weert kan veel goedkoper

Stichting Groen Weert en andere natuurorganisaties, waaronder de NMF Limburg, vinden dat er een ecoduct moet komen over de Zuid-Willemsvaart in Weert. Door te kiezen voor een ecoduct in plaats van een zogenaamde natte faunapassage hoeven herten en zwijnen de levensgevaarlijke oversteek niet meer te maken. Ook blijkt uit een berekening van de BAM dat de kosten voor de aanleg van een ecoduct met fietsbrug aanzienlijk lager liggen dan eerder begroot door Samenwerking Grensgebied De Kempen (SGDK).

Geen geld meer voor natte faunapassage en fietsbrug

Het college van B&W van Weert heeft onlangs aan de gemeenteraad laten weten dat de provincies Limburg en Brabant niet meer mee willen betalen aan een natte faunapassage en fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart. Dit is een natte ecologische verbinding, waarbij de oevers van het kanaal aan twee kanten verlaagd worden, zodat dieren makkelijker in en uit het water kunnen komen.

Bij natte faunapassage verdrinken dieren

In de informatiebrief aan de raadsleden staat niets over de goedkopere en functioneel betere plannen, die zes natuurverenigingen (Stichting Groen Weert, Natuurmonumenten, stichting het Limburgs Landschap, IVN Weert e.o., Dierenbescherming Regio Zuid en de NMF Limburg) vorig jaar al hebben ingediend. In deze brief wordt gesteld dat bij een natte faunapassage veel herten en zwijnen zullen verdrinken: vanwege de sterke stroming in het kanaal drijven dieren die hier het water ingaan af en komen vervolgens verderop niet meer tegen de steile kades omhoog en verdrinken. Daarbij komt dat de stroming volgens de plannen van Rijkswaterstaat alleen nog maar sterker zal worden.

Ecoduct met fietsbrug blijkt goedkoper te zijn

In opdracht van Stichting Groen Weert heeft de BAM de kosten voor een eenvoudig ecoduct met een breedte van 30 m plus een fietsbrug op peilers opnieuw berekend: volgens de Bam kost dit geen 7,5 miljoen, maar 4,36 miljoen euro. Met een fietsbrug die zijdelings opgehangen wordt aan het ecoduct zijn de kosten nog verder terug te brengen. Deze belangrijke informatie staat echter niet in de brief naar de raadsleden.

Actie nodig vanwege sterke ecologische achteruitgang

Het verbaast de natuurverenigingen dat er geen financiële middelen van de overheid beschikbaar zijn voor een ecoduct, terwijl de sterke ecologische achteruitgang wereldwijd erkend wordt. Niet voor niets is over de snelweg A2 en het spoor van Weert naar Eindhoven een ecoduct gerealiseerd. Een logische volgende stap is om het Weerterbos en de Weerter- en Budelerbergen te verbinden met de Laurabossen en het verdere achterland via een ecoduct over de Zuid-Willemsvaart.

Oproep aan college van B&W voor de realisatie van een ecoduct met fietsbrug

De hierboven genoemde natuurverenigingen hebben in november een brief naar het college van B&W van Weert gestuurd, met daarbij het dringende verzoek om de keuze te heroverwegen, aangezien zowel de financiële als de ecologische uitgangspunten voor het besluit om geen ecoduct te realiseren, niet correct zijn. Tevens is het college gevraagd om de gezamenlijke brief van 13 oktober vorig jaar te beantwoorden en de raadsleden kennis te geven van de inhoud ervan.