Economische crisis heeft geen effect op milieugedrag

31 augustus 2009

Economische crisis heeft geen effect op milieugedrag

De economische crisis heeft geen effect op het milieugedrag van de groene Nederlander. Die conclusie kan worden getrokken uit een peiling onder ruim 4.700 panelleden van de Groene Peiler, het digitale panel van de Provinciale Milieufederaties.

Sinds 2008 meten de milieufederaties een keer per jaar ‘het Groene Peil’ van Nederland. Door jaarlijks dezelfde stellingen voor te leggen aan de panelleden wordt nagegaan of de houding en het gedrag ten aanzien van diverse milieuthema’s verandert. Het belangrijkste thema van 2009 was uiteraard de economsiche crisis. Deze blijkt echter geen rol te spelen in de antwoorden van de panelleden.

De uitslag van de in mei 2009 uitgevoerde peiling verschilt namelijk slechts op een beperkt aantal punten met die van 2008. Over de hele linie kan worden gesteld dat de respondenten nog wat sterker uitgesproken milieubewuster antwoorden. Dat blijkt onder andere uit hoe milieubewust men zichzelf zegt te vinden. Iets meer dan 70% van de panelleden vindt zichzelf milieubewust of zelfs zeer milieubewust. In 2008 lag dit percentage nog op 67%.

Enkele andere opmerkelijke verschillen met 2008 zijn:

  • Autorijden mag duurder worden antwoordt 52% (was in 2008: 48%)
  • Vlees en zuivel mogen duurder worden antwoordt 36% (was in 2008: 28%).
  • 68% geeft aan bij voorkeur voedingsmiddelen te kopen die zijn voorzien van een eco-keurmerk. Dit was 60% in 2008.
  • Op de vraag ‘lever je zelf een bijdrage aan de kwaliteit van de natuur door te helpen bij het onderhoud ervan?’, antwoordt 62% positief ten opzichte van 46% in 2008.
  • Opmerkelijk is dat een grotere groep jongeren zich zeer milieubewust noemt,hoewel het met name ouderen zijn die sterk vertegenwoordigd zijn in die categorie.

Aan de panelleden werd tevens de vraag voorgelegd aan welke onderwerpen de Provinciale Milieufederaties de meeste aandacht moeten besteden. De respondenten blijken veruit het meest waarde te hechten aan de thema’s natuurbescherming, kwaliteit van het landschap en energiebesparing.

De volledige rapportage van de resultaten van ‘het Groene Peil’ kun je downloaden via onderstaande link.

Rapportage Groene peil 2009