Edco hoort niet in De Meer

27 mei 2008

Edco hoort niet in De Meer

Als reactie op de voorgenomen vestiging van de Eindhovense handelsonderneming Edco in De Meer (Roermond) heeft de Milieufederatie Limburg haar zienswijze naar de Provincie gestuurd samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Limburgs Landschap. In die zienswijze uit de Milieufederatie haar bedenkingen tegen de vestiging van Edco in De Meer, dat momenteel een agrarisch gebied met hoge landschappelijke waarde is. Zowel het Provinciaal Omgevings Plan (POL) als het bestemmingsplan laten vestiging van bedrijven op die plek niet toe. De Milieufederatie is bovendien van mening dat er elders in de provincie (Tradeport, Venlo en Ei van St. Joost, Echt) voldoende mogelijkheden voor Edco zijn om zich te vestigen. Met de aanleg van de A73 wordt steeds meer zichtbaar dat natuur rondom de snelweg steeds vaker opgeofferd wordt om plaats te maken voor bedrijven. Dit staat haaks op het Zuinig Op Ruimte-principe dat de Milieufederatie al jaren uitdraagt. In De Meer, dat tevens dienst doet als ecologische verbindingszone tussen het Roerdal en natuurgebied De Meinweg, hoort volgens de federatie geen bebouwing. De bouwplannen van Edco bestaan uit het plaatsen van enkele loodsen van maar liefst honderden meters lang én met een hoogte van circa 32 meter. De komst van Edco naar De Meer is alleen mogelijk na aanpassing van het POL en het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Met name de Provincie en de gemeente Roermond spannen zich in om Edco naar het landbouwgebied te halen. Een breed draagvlak onder de bevolking is er niet. Met name de inwoners van Herkenbosch, Melick en Roerdalen zijn fel gekant tegen de plannen. Ook de LLTB meent dat het bedrijf beter af is op een bedrijventerrein.

Tags: