Een begroeting én een afscheid

22 december 2004

Een begroeting én een afscheid

De Milieufederatie Limburg wenst u prettige feestdagen

Het is een goed gebruik om elkaar het allerbeste te wensen aan het begin van het nieuwe jaar. De Milieufederatie neemt dat begrip ‘begin’ dit jaar een beetje ruimer, vanwege een bijzondere reden.

Op 27 januari begroeten we niet alleen het nieuwe jaar, maar nemen we ook afscheid van een bijzonder iemand. Hub Bemelmans was jarenlang een boegbeeld voor de Milieufederatie en nu is de tijd gekomen dat hij van de VUT-regeling mag gaan genieten.

Van 17.30-20.30 uur bent u voor een begroeting, een afscheid, een hapje én een drankje, welkom in de voormalige steenfabriek Plinthos in Schinnen. Vroege vogels mogen op een gezond broodje rekenen. Omstreeks 19.00 uur willen we toasten op Hub en het nieuwe jaar.

In verband met de catering, is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt. Dat kan via telefoon (0475-386410)of email (k.puts@milieufederatielimburg.nl).

Wij wensen u een jaar met veel gezondheid,
Momenten van vreugde en blijheid.
Een jaar vol kansen en mogelijkheden,
Met plezier in al uw bezigheden.
We wensen u de tijd om te doen en te denken,
Niet alleen voor uzelf, maar ook om te schenken.

Samen blijven we werken aan een schoon en gezond Limburg.

Prettige feestdagen !

Tags: