Een schoon openbaar vervoer zonder drempels

11 januari 2006

Een schoon openbaar vervoer zonder drempels

Provincie moet meer milieu-eisen stellen aan het openbaar vervoer

De Milieufederatie wil een schoon openbaar vervoer zonder drempels. Dat schrijft ze in een reactie op het Programma van Eisen van de Provincie Limburg. De Milieufederatie vindt dat de Provincie meer milieu-eisen moet stellen aan de openbaar vervoersbedrijven in Limburg. Alleen zo wordt het openbaar vervoer schoner en toegankelijker.

Het Programma van Eisen moet volgens de Milieufederatie (extra) eisen stellen op het gebied van schonere motoren, de brandstofkeuze, het gebruik van materialen en het reinigen van bussen. Ook zouden chauffeurs moeten gaan rijden volgens het principe van ‘het Nieuwe Rijden’, een zuinige en schone manier van rijden. Al deze maatregelen leveren een waardevolle bijdrage aan het terugdringen van de luchtvervuiling, probleem nummer 1 op dit moment.

Er zouden een aantal zaken in het openbaar vervoer verbeterd kunnen worden, zodat het toegankelijker wordt, ook voor nieuwe reizigers. Zo zouden verschillende vervoerstypen beter op elkaar moeten aansluiten, haltes en stations goed bereikbaar moeten zijn en voldoende moeten voorzieningen hebben. Ook ’s avonds en in vakantieperioden zouden er voldoende bussen en treinen moeten rijden en de informatievoorziening zou verbeterd moeten worden.

Tags: