Eerste bijeenkomst burgerplatform Geleen

18 oktober 2005

Eerste bijeenkomst burgerplatform Geleen

Milieufederatie praat met burgers over informatieverstrekking overheden

Sinds begin 2005 zijn overheden verplicht om milieu-informatie beschikbaar te stellen aan burgers. De Milieufederaties hebben het idee dat dat nog onvoldoende gebeurt. Op 12 oktober kwam een burgerplatform in Geleen bij elkaar om met de Milieufederatie te praten over de manier waarop overheden het publiek zouden moeten informeren en betrekken bij milieugezondheidsrisico’s.

Uit de discussie kwam naar voren dat de burgers in Geleen onder andere behoefte hebben aan informatie over nieuwe ontwikkelingen m.b.t. de Rijksweg en de Randweg. Vooral de onderwerpen ‘fijn stof’ en ‘luchtkwaliteit’ in het algemeen zouden meer moeten worden belicht. Ook de handhaving van vergunningen van de DSM leidt tot veel vragen bij de burgers, evenals de aanwezigheid van asbest in woningen.

Overheden zouden dit soort informatie kunnen verspreiden via de regionale krant, lokale bladen en informatieavonden. Internet alléén is niet voldoende, omdat een aanzienlijke groep burgers hier nog weinig gebruik van maakt. Bij het aanbieden van informatie over milieugezondheidsrisico’s moeten overheden geen jargon of moeilijke woorden gebruiken. Ook moeten ze volgens de burgers niet denken dat het benutten van één communicatiemiddel voldoende is om alle burgers te bereiken.

De informatie die het burgerplatform in Geleen heeft opgeleverd, wordt samengevoegd met informatie van andere burgerplatforms in Nederland. De Milieufederaties gaan dit advies aanbieden aan de overheden.

Tags: