Energiecoaches gezocht voor Maastricht, Gulpen-Wittem en Vaals

30 augustus 2016

Energiecoaches gezocht voor Maastricht, Gulpen-Wittem en Vaals

De afgelopen maanden is een groot aantal projecten gestart in Limburg met als doel inwoners te ondersteunen bij hun zoektocht naar energiebesparende maatregelen. Dit najaar start als onderdeel van de in Zuid-Limburg de opleiding Energiecoach. Jij kunt je hiervoor aanmelden.

Een van de nieuwe projecten is het Energieloket Limburg (www.bespaarenergieinlimburg.nl) dat afgelopen juli online ging, met bespaartips en financiële mogelijkheden per gemeente. Ook stimuleren gemeenten de aanschaf van zonnepanelen. Maatschappelijke organisaties, natuur- en milieuorganisaties en gemeenten werken steeds vaker om de energietransitie te versnellen.

Op zoek naar informatie over energiebesparingen en hiervoor noodzakelijke investeringen zijn burgers op zoek naar onafhankelijke informatie. Ook willen ze geïnspireerd worden door mooie voorbeelden uit hun omgeving. Het liefst krijgen ze individueel advies voor de eigen woning: welke maatregelen kunnen ze nemen? Er is heel veel informatie beschikbaar en niet altijd is duidelijk hoe betrouwbaar deze informatie is. Energiecoaches kunnen hierin ondersteuning bieden. Uit voorbeelden blijkt dat door de inzet van een energiecoach huiseigenaren sneller stappen zetten naar verduurzaming van hun woning. Ook werkt het als buren samen aan de slag gaan en gezamenlijk kostenbesparend inkopen (www.buurkracht.nl). De energiecoaches zijn allemaal vrijwilligers. Ze jagen geen winstbejag na, maar een gezamenlijk doel, namelijk de transitie naar duurzamere energie versnellen.

Aan de slag als energiecoachIn het najaar starten daarom de Natuur en Milieufederatie Limburg en het CNME Maastricht voor de gemeenten Maastricht, Gulpen-Wittem en Vaals een opleiding tot energiecoach. Een energiecoach is een goed geschoolde, gemotiveerde vrijwilliger die – via een gestandaardiseerde aanpak – advies uitbrengt aan burgers over energiebesparende maatregelen in huis. Hij/zij informeert inwoners die aan de slag willen met energiebesparingen maar niet weten hoe ze het precies moeten aanpakken en ondersteunt hen in deze zoektocht. Voor dit nieuwe project wordt gezocht naar mensen die als energiecoach aan de slag willen. Gevraagd wordt:

  • Een technische opleiding op ten minste MBO-niveau, bij voorkeur op bouwkundig en/of installatietechnisch gebied of aantoonbare ervaring met klussen op dit werkterrein;
  • Interesse voor energiebesparingen en duurzaamheid;
  • Goede omgang met mensen en het vermogen te kunnen inschatten wat hun behoeften zijn;
  • Geduld, inlevingsvermogen en een luisterend oor.

Wat bieden wij?

De energiecoaches ontvangen een vrijwilligersvergoeding en uiteraard een goede begeleiding. Je kunt kosteloos deelnemen aan een driedaagse training tot energiecoach op de woensdagen 2, 9 en 16 november 2016 in Maastricht.

Interesse? Stuur je CV voor 2 oktober op naar: energiecoach@cnme.nl. Vervolgens vindt een eerste selectie plaats. Bij geschiktheid word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op woensdag 12 oktober 2016. Wil je liever eerst meer informatie of heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar: energiecoach@cnme.nl.

Energiecoaches gezocht voor Maastricht