Energiescans voor woningeigenaren in Maastricht

21 mei 2014

Energiescans voor woningeigenaren in Maastricht

Dit voorjaar zijn de Klimaatclub Maastricht en de Milieufederatie Limburg in samenwerking met de gemeente Maastricht het project Besparen met Ster gestart in Maastricht. Woningeigenaren kunnen een energiescan aanvragen. Hiermee krijgen ze inzicht in het energiezuiniger maken van hun woning. Op dinsdag 27 mei 2014 is er een infoavond in Heer.

Het project is gestart in de wijken Sint Pieter, Villapark en Jekerdal met een informatiebijeenkomst op 29 april jongstleden. Een tweede bijeenkomst – die wordt opgezet met buurtplatform Heer – is op dinsdag 27 mei (Basisschool De Perroen, Rijksweg 70) om 19.30 uur. Voor de energiescan van de woning maakt de eigenaar een afspraak met een energiecoach die hiervoor speciaal is opgeleid.

De energiecoach bekijkt de woning en verwerkt het resultaat tot een schriftelijk advies. Hierin staan de maatregelen die genomen kunnen worden om de woning energiezuiniger te maken. Op verzoek van de woningeigenaar verzamelt de energiecoach extra gegevens indien deze een offerte wenst voor uitvoering van de voorgestelde maatregelen. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met vooraf geselecteerde erkende bedrijven. Natuurlijk kan iedereen ook kiezen om een offerte aan te vragen bij een eigen uitvoerder. Na vier weken wordt geëvalueerd of alles naar tevredenheid is verlopen.

Een energiescan kost 35 euro. In het advies staat welke maatregelen energie besparen, wat ze kosten en vooral wat ze opleveren. Zo kan iedereen díe maatregelen kiezen die het meeste rendement opleveren. Dat rendement is al snel hoger dan de rente op een spaarrekening. Sommige maatregelen zijn klein en goedkoop in aanschaf (bijvoorbeeld tochtstrippen), andere groot en structureel van aard zoals het plaatsen van zonnepanelen of het isoleren van spouwmuren.

Voor een eventuele financiering zijn er diverse mogelijkheden zoals de Duurzaamheidslening van de Provincie Limburg of de Energiebespaarlening op www.ikinvesteerslim.nl. Bovendien is het verlaagde BTW tarief van 6 procent voor verbouwingen verlengd tot 1 januari 2015.

Tijdens de tweede infobijeenkomst in Heer op 27 mei 2014 kunnen belangstellenden kennismaken met de energiecoaches én de geselecteerde bedrijven die de werkzaamheden kunnen uitvoeren. Bovendien kan men vragen stellen over het project ‘Besparen met Ster’ en, het belangrijkste, meteen een energiescan aanvragen. Wie verhinderd is, kan rechtstreeks de Milieufederatie benaderen voor een energiescan, tel. 0475 – 386410.

RTV Maastricht heeft een reportage gemaakt over Besparen met Ster. De reportage begint na circa 6.30 minuut.

Energiescans voor woningeigenaren in Maastricht