Europarlementariërs op bezoek bij IJzeren Rijn

8 september 2004

Europarlementariërs op bezoek bij IJzeren Rijn

Milieufederatie maakt duidelijk dat historisch trace niet geschikt is voor hedendaags transport.

Vrijdag 10 september brengen drie PvdA Europarlementariërs een bezoek aan de IJzeren Rijn. Zij gaan in gesprek met een Midden-Limburgse delegatie van voor- en tegenstanders van deze omstreden spoorlijn, die dwars door het stedelijk gebied van Roermond en natuurpark De Meinweg loopt.

Tijdens het bezoek wordt de IJzeren Rijn belicht in relatie tot veiligheid, vervoer door stedelijk gebied en overlast voor aanwonenden. Ook wordt er aandacht besteed aan de Vogel-en Habitatrichtlijn, natuurbeschermende voorzieningen, noodzaak grensoverschrijdende MER en TEN in de 21e eeuw.

De Milieufederatie wordt vertegenwoordigd door Toine Wuts. Hij zal inzichtelijk maken dat het historisch tracé niet geschikt is voor hedendaags transport.

Tags: