Europese grondwet verbetering voor milieu

27 mei 2005

Europese grondwet verbetering voor milieu

Milieufederatie ziet veel kansen voor milieu en natuur in nieuwe Europese grondwet

De Milieufederate Limburg ziet in de Europese grondwet veel kansen voor milieu, natuurbescherming en duurzame ontwikkeling. De grondwet neemt de sterke bepalingen over milieu en duurzame ontwikkeling uit het huidige EU Verdrag van Nice over. De belangrijkste is de verplichting om milieueisen in alle beleidsterreinen en activiteiten van de EU te integreren. Het milieu is ook prominent aanwezig in de doelstellingen voor de Unie die in de grondwet staan.

Positief voor het milieu en de natuur zijn ook de nieuwe bepalingen over het ‘burgerinitiatief’, de mogelijkheid om met een miljoen handtekeningen een onderwerp op de agenda van de Europese Commissie te zetten, bijvoorbeeld vóór dierenwelzijn of tegen kernenergie.

Verder krijgt het Europees Parlement in de grondwet meer wetgevende macht en meer macht over de begroting, uiteraard met enkele niet onbelangrijke beperkingen. De ervaring leert dat het Parlement vaak meer gewicht hecht aan het milieu en de natuur dan de Raad of de Commissie.

Nieuw is ook een energiehoofdstuk met ecologische doelstellingen.Al bij al is de grondwet voor wat betreft het milieu en de natuur een verbetering ten opzichte van het huidige Europese Verdrag van Nice.

Wordt de nieuwe grondwet weggestemd, dan blijft dit verdrag de grondslag voor de EU. Laten we dus binnenhalen wat nu binnen bereik ligt.

Tags: