Europese natuur staat er slecht voor; Steun de Europese Natuurherstelwet

24 juni 2023

Europese natuur staat er slecht voor; Steun de Europese Natuurherstelwet!

Stramprooise Heide (Foto: Saxifraga | Marijke Verhagen)

Het Europees Milieuagentschap (EEA) luidde in 2020 de noodklok over de alarmerend slechte staat van de Europese natuur. Ongeveer 80% van de leefgebieden verkeert in een verontrustende toestand, veroorzaakt door factoren zoals vervuiling, droogte en overbemesting. Het Milieuagentschap benadrukt dat een grote biodiversiteit en gezonde ecosystemen cruciaal zijn om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Helaas zijn de tot nu toe genomen maatregelen volgens de Commissie ontoereikend. Europa heeft een krachtig instrument nodig: de natuurherstelwet.

Maatregelen voor natuurherstel

De natuurherstelwet richt zich met name op ecosystemen die een belangrijke rol kunnen spelen bij het vastleggen van broeikasgas (koolstofdioxide (CO2)) in de bodem en begroeiing als koolstof. Maar ook op het voorkomen van natuurrampen, het verminderen van het gebruik van pesticiden, het bevorderen van biodiversiteit op landbouwgrond en het vergroenen van steden. Het doel is om in 2030 voor minstens 20% van de land- en zeegebieden van de EU maatregelen voor natuurherstel in te voeren, en dit tegen 2050 uit te breiden naar alle ecosystemen die behoefte hebben aan herstel. De lidstaten krijgen de ruimte om de 20% zelf aan te wijzen.

Besluitvorming in het Europees Parlement

Tijdens de stemming in de milieucommissie (ENVI) op donderdag 15 juni heeft de centrumrechtse Europese Volkspartij (EPP) opnieuw geprobeerd om de wet af te wijzen, nadat dit al was gelukt in zowel de landbouw- als visserijcommissies van het Europees Parlement. Deze poging mislukte, in de milieucommissie stemde 44 leden voor en 44 tegen. Volgens de regels wordt een amendement dan verworpen.

De formulering van de wet door Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, is al enigszins afgezwakt vanwege de vrees voor afwijzing. In plaats van landen te verplichten om de natuur te herstellen, is een inspanningsverplichting ook voldoende. Op 20 juni nam een ruime meerderheid van EU-lidstaten deze afgezwakte versie van de natuurherstelwet aan tijdens de Raad Milieu. Rond 10 juli stemt het Europees Parlement over de natuurherstelwet tijdens de plenaire vergadering. Daarna moeten de 27 lidstaten en het Parlement samen onderhandelen over een eindvoorstel voor de natuurherstelwet.

Steun de Europese Natuurherstelwet

Het blijft spannend of de natuurherstelwet zal worden aangenomen. Het is daarom van groot belang om de noodzaak van deze wet te blijven benadrukken. Het WWF stuurt samen met internationale maatschappelijke organisaties een urgente brief aan ministers en Europarlementsleden en ze hebben jouw steun nodig! Ben jij voor een sterke Natuurherstelwet? Zet ook je naam onder deze oproep!

Teken de brief

 

Meer info? Neem contact op met Noa

Profiel Noa van Mulken

Noa van Mulken

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do