Europese regels in de praktijk

12 september 2007

Europese regels in de praktijk

Kom naar het symposium van de Provinciale Milieufederaties.

Veel natuur- en milieurichtlijnen in Nederland komen van de Europese Unie. Bij de in- en uitvoering blijkt regelmatig dat deze Europese wetten en regels niet goed aansluiten bij de lokale of regionale situatie in Nederland. Gemeenten, provincies, waterschappen lopen daarom in de dagelijkse praktijk tegen belemmeringen aan die een goede implementatie en uitvoering van het natuur- en milieubeleid in de weg staan. Ook milieufederaties zien in hun dagelijkse werk waar regelgeving en praktijk met elkaar conflicteren.

Om een betere afstemming tussen Europese regels en de praktijk te bewerkstelligen organiseren De Provinciale Milieufederaties en het Ministerie van VROM het symposium ‘Europese regels in de praktijk’  op 22 november a.s. in Den Haag. Centrale en decentrale overheden, waterschappen en andere betrokken partijen worden van harte uitgenodigd om mee te denken over oplossingen voor knelpunten in de uitvoeringspraktijk om zo samen het natuur- en milieubeleid in Nederland op een hoger plan te tillen.

Het symposium heeft het karakter van een werkbijeenkomst. In workshops zullen De Provinciale Milieufederaties onder andere de resultaten presenteren van een inventarisatie naar belemmeringen bij de implementatie van de Kaderrichtlijn Water, de Vogel- en Habitatrichtlijn en de IPPC-richtlijn. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk gaan we vervolgens op zoek naar oplossingen.

Medio oktober ontvangt u meer informatie over het programma. Noteer de datum nu alvast in uw agenda. Voor meer informatie of om u alvast aan te melden kunt u een e-mail sturen naar c.wevers@geldersemilieufederatie.nl.

Datum: Donderdag 22 november 2007Plaats: Ministerie van VROM, Den HaagTijd: 13.00-17.00 uur

Europese regels in de praktijk

Tags: