Expertisemeeting luchtkwaliteit op 11 april

23 maart 2016

Expertisemeeting luchtkwaliteit op 11 april

Op 11 april aanstaande is er een expertisemeeting luchtkwaliteit in Maastricht. Initiatiefnemer is Statenlid Peter Visser. Aanvang is om 18.00 uur. Aanmelden kan tot 4 april 2016.

De meeting is een unieke gelegenheid voor belangengroepen om hun standpunten en inzichten betreffende luchtkwaliteit toe te lichten. De GGD is aanwezig en zal een presentatie geven over de belangrijkste oorzaken van de luchtverontreiniging in Limburg, de ernst ervan en de mogelijke hinder en gevolgen voor de gezondheid.

Verder wordt er ingegaan hoe het zit met de regelgeving omtrent luchtkwaliteit, zoals de wettelijke bevoegdheden en verplichtingen waaronder controle en handhaving. De Provincie Noord-Brabant is aanwezig om uitleg te geven over de aanpak in deze provincie. Iedere spreker is gevraagd aan het einde van zijn/haar bijdrage een reactie te geven op de volgende vraag: ‘Welke concrete stappen kan de Limburgse politiek ondernemen om te komen tot toetsbaar betere luchtkwaliteit?’

Leden uit de achterban van de NMF Limburg die denken een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de discussie over luchtkwaliteit kunnen zich tot 4 april aanmelden voor de expertisemeeting luchtkwaliteit (in de Veldekezaal van het Gouvernement) door een e-mail te sturen naar lgm.droog@prvlimburg.nl.

Expertisemeeting luchtkwaliteit op 11 april