Federatie stelt vragen bij locatie nieuw sportcomplex Gulpen-Wittem

27 mei 2008

Federatie stelt vragen bij locatie nieuw sportcomplex Gulpen-Wittem

De Milieufederatie heeft onlangs gereageerd op het voornemen van de gemeente Gulpen-Wittem om een nieuw en groot sportcomplex aan te leggen nabij het dorp Partij. Het complex is gepland in een landschappelijk waardevol gebied in het beekdal van de Selzerbeek en de Geul.

De aanleg van sportvelden en bijbehorende bebouwing hoort volgens de federatie niet thuis in deze omgeving. Volgens beleidsmedewerker Bart Cobben is het voornemen strijdig met het ruimtelijk beleid van de provincie en het waterbeleid van het Waterschap. ,,Wij vragen de gemeente dan ook op zoek te gaan naar alternatieve locaties die minder slecht uitpakken voor natuur en landschap. Locaties die passen in het beleid van rijk, provincie en Waterschap en die aansluiten bij de intenties van de Landschapsvisie Zuid-Limburg. ”

,,Centraal in die visie –  die mede gesteund wordt door de gemeente zelf – staat de ontwikkeling van een landschappelijk raamwerk als duurzame tegenhanger van stedelijke ontwikkelingen. Het Geuldal moet landschappelijk gezien kwalitatief versterkt worden. Verrommeling door inpassing van infrastructuur, sportvelden en bebouwing past niet in dit plaatje”, aldus Cobben.

 

Federatie stelt vragen bij locatie nieuw sportcomplex Gulpen