Filmspecial: ‘Die Rote Linie’

15 februari 2023

Filmspecial: ‘Die Rote Linie’

Op 28 februari organiseert IVN Roermond e.o. samen met ECI Cultuurfabriek een filmavond over het verzet tegen de uitbreiding van de bruinkoolwinning in Duitsland, niet ver van de Nederlandse grens. Deze winning heeft ingrijpende gevolgen voor het grondwaterniveau, de drinkwatervoorziening en de verdroging van natuurgebieden, waaronder Nationaal Park de Meinweg.

De film (met Nederlandse ondertiteling) toont het protest tegen de dreigende verwoesting van het 12.000 jaar oude Hambacher bos. Vanuit het standpunt van verschillende groepen wordt het verzet tegen de bruinkoolwinning in beeld gebracht. Het verhaal is onlosmakelijk verbonden met wereldwijd relevante thema’s als klimaatverandering, energiebeleid en groeiend burgerprotest. De film zal worden ingeleid en afgesloten door Peter Loomans.

Tickets zijn verkrijgbaar bij ECI Cultuurfabriek en via de website www.ecicultuurfabriek.nl