Geef jouw mening over het duurzaamheidsbeleid van Weert

17 februari 2014

Geef jouw mening over het duurzaamheidsbeleid van Weert

Weert stelde de afgelopen maanden het Beleidskader Duurzame Ontwikkeling op. Het concept is nu gereed en de gemeente hoort graag wat je ervan vindt. Zijn de juiste zaken benoemd, mis je iets, heb je aanvullingen of andere opmerkingen? De gemeente hoort graag jouw mening om het beleid daarna definitief vast te stellen.

Je kunt jouw zienswijze indienen tot en met woensdag 26 maart 2014. Het college van B&W neemt alle zienswijzen mee als overwegingen om het definitieve beleid vast te stellen. Het beleid dient als leidraad en inspiratie voor de gemeente, inwoners, bedrijven en instellingen om hun duurzame ambities gezamenlijk op te pakken. In de komende 30 jaar is het voor Weert mogelijk om tussen de 0,5 en 1 miljard euro te bezuinigen via besparing en opwekking van eigen energie. De ambitie van de gemeente is om in 2050 energieneutraal te zijn.

De gemeente Weert nodigt haar inwoners, bedrijven en instellingen uit om samen te werken om hun steentje bij te dragen aan het creëren van een klimaatbestendige en leefbare stad, tot het nemen van initiatief en het uitvoeren van (innovatieve) projecten.

Concrete stappen en projecten om ambities te halen

Om de ambities te bereiken zijn er praktische en haalbare stappen nodig. Deze stappen zijn uitgewerkt voor een termijn van zeven jaar. De focus ligt op vijf thema’s die zijn gebaseerd op Weerter kenmerken en kansen, beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeente en de belangrijkste bronnen van energiegebruik in de gemeente volgens de energiescan. De thema’s voor de komende zeven jaren zijn:
1) Duurzame gemeentelijke organisatie
2) Duurzaam wonen
3) Duurzaam ondernemen
4) Duurzame mobiliteit
5) Natuur en leefomgeving

Elke thema heeft een aantal doelstellingen tot 2020. Het realiseren van de doelstellingen kan via beleid, via samenwerking met partners of door het uitvoeren van projecten die deels door anderen worden geïnitieerd. De doelstellingen zijn vertaald naar concrete projecten die worden opgestart in 2014 en 2015.

Denk mee!

Het concept Beleidskader Duurzame Ontwikkeling Weert 2014- 2020 is te bekijken via de website www.weert.nl/beleidskaderduurzameontwikkeling. Je kunt je zienswijze indienen tot en met woensdag 26 maart 2014. Dit kan schriftelijk door je zienswijze te sturen aan: het college van burgermeester en wethouders van de gemeente Weert, Postbus 950, 6000 AZ in Weert. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maak je een afspraak met mevrouw Kirtika van Hunen, duurzaamheidscoördinator gemeente Weert via telefoonnummer 0495 – 575000.

Geef jouw mening over het duurzaamheidsbeleid van Weert