Geef natuur een volwaardige plaats in coalitieakkoord

10 april 2019

Geef natuur een volwaardige plaats in coalitieakkoord

De provincie Limburg moet voor de komende coalitieperiode meer geld vrijmaken voor een ambitieus natuur- en landschapsbeleid. Dit is hard nodig om de achteruitgang in biodiversiteit tegen te gaan, natuurinclusieve landbouw te stimuleren en veiligheid in het buitengebied te garanderen. Ook moet de provincie regie voeren op de energietransitie, zodat nieuwe windmolens en zonnevelden niet onnodig ten koste gaan van landschap en natuur.

Het huidige standpunt van de provincie Limburg om geen eigen middelen te steken in natuurbeleid is niet langer houdbaar. Mede namens Limburgs Landschap en Natuurmonumenten pleit de Natuur en Milieufederatie Limburg voor een extra financiële impuls van 11,5 miljoen euro per jaar. Daarmee kunnen veel van de ambities worden bereikt. Investeren in natuur en landschap is ook belangrijk voor een aantrekkelijke woon- en werkomgeving en de versterking van Limburg als recreatieprovincie.

Lees de gezamenlijke brief aan de Statenfractie voor meer concrete voorstellen en een uitgebreide toelichting.

Geef natuur een volwaardige plaats in coalitieakkoord