Geen aandacht voor milieu in nota openbaar vervoer

29 november 2004

Geen aandacht voor milieu in nota openbaar vervoer

Milieufederatie voorstander van onderzoek naar milieuverbeteringen

De Provincie Limburg heeft een nota opgesteld over het openbaar vervoer in Limburg. In de nota ontbreekt volgens de Milieufederatie aandacht voor de relatie tussen openbaar vervoer en de kwaliteit van het milieu. Zo zijn in het eisenprogramma geen milieuvoorwaarden opgenomen waar bussen en treinen aan moeten voldoen.

De Milieufederatie is voorstander van het uitvoeren van een onderzoek naar milieuverbeteringen in het openbaar vervoer. Ze stelt voor om een dergelijk onderzoek te laten uitvoeren voordat de nota wordt behandeld in de Provinciale Staten.

Overleg met ROVER, Hermes en de gemeente Maastricht maakte duidelijk dat deze partijen het opnemen van een milieuparagraaf in de nota niet afwijzen.

Tags: