Teken voor een krachtige klimaatwet

8 april 2008

Teken voor een krachtige klimaatwet

Klimaatverandering is een groot en wereldwijd probleem. Om te zorgen dat het niet uit de hand loopt, moet de uitstoot van broeikasgassen snel omlaag. En flink ook. Het huidige kabinet maakt hierover helaas alleen vrijblijvende afspraken. Maar er is meer nodig dan goede wil. Daarom vraagt een brede coalitie van maatschappelijke organisaties om de invoer van een krachtige Klimaatwet.

In die Klimaatwet staat hoeveel broeikasgassen er in Nederland jaarlijks de lucht in mogen: het nationale klimaatbudget. Deze hoeveelheid vermindert elk jaar met minstens 3 procent. Zodat onze uitstoot snel echt omlaag gaat. Ontwikkelingslanden worden het hardst getroffen door klimaatverandering, terwijl zij deze niet veroorzaakt hebben. Met de Klimaatwet krijgen arme landen steun om klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen te beperken.Teken ook voor een krachtige klimaatwet! Ga naar www.klimaatwet.nu.

De Klimaatwetcampagne is een initiatief van Milieudefensie, Jongeren Milieu Actief en Stichting Natuur en Milieu. Negenentwintig andere maatschappelijke organisaties ondersteunen de oproep. Daarmee wordt duidelijk hoe groot het draagvlak voor een klimaatwet is: het kabinet kan er niet omheen! De campagne is onderdeel van de HIER Klimaatcampagne.

Ook de Milieufederatie gaat hiermee aan de slag met het nieuwe project Klimaatneutraal Lokaal. Dit nieuwe project wordt gekoppeld aan de bovenstaande campagne. Het project is erop gericht om klimaatneutraliteit op lokaal niveau te stimuleren. Op 26 mei aanstaande vindt hierover een provinciale startbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst zal informatie over klimaatwet en de klimaatveranderingen gegeven worden. Meer informatie volgt zo snel mogelijk.

Teken voor een krachtige klimaatwet