Geen nieuwe bedrijventerreinen meer nodig in Limburg

31 januari 2007

Geen nieuwe bedrijventerreinen meer nodig in Limburg

Vergelijkend onderzoek naar bedrijventerreinen.

Overheden verspillen open groen ruimte door onnodige bedrijventerreinen aan te leggen en bestaande terreinen te laten verpauperen. Dat blijkt uit het vandaag verschenen benchmarkrapport Zuinig op Ruimte, een provinciale vergelijking van bedrijventerreinen van Stichting Natuur en Milieu en de Provincviale Milieufederaties. ‘Wat ons betreft komt er een stop op nieuwe bedrijventerreinen’, stelt Mirjam de Rijk, directeur van Stichting Natuur en Milieu.

Alles wat rijk, provincie en gemeente zich hebben voorgenomen op het gebied van bedrijventerreinen wordt niet waargemaakt. De open ruimte wordt niet opengehouden, nieuwe terreinen komen steeds vaker in het landelijk gebied terecht en bovendien met bedrijvigheid die daar niet thuis hoort. ‘Bedrijventerreinen zijn de dode hoek van het ruimtelijk beleid. Iedereen weet dat het misgaat en niemand doet er wat aan. Het is chaos’.

Natuur en Milieu heeft samen met De Provinciale Milieufederaties de praktijk van bedrijventerreinen per provincie vergeleken. In het vandaag verschenen benchmarkrapport Zuinig op Ruimte, een provinciale vergelijking van bedrijventerreinen concluderen de organisaties tot hun ontluistering dat geen enkele provincie het goed doet. Zo is al 30 procent (30.000 hectare) van de bedrijventerreinen verouderd, met leegstand als gevolg. Ook worden nieuwe bedrijventerreinen tegen alle voornemens en afspraken in meer en meer buiten de steden aangelegd, vaak op grote afstand van de bestaande centra. Daardoor gaat niet alleen veel open ruimte verloren, maar is er ook een massale trek de stad uit van werkgelegenheid. Een groeiend aantal dienstverlenende bedrijven zoals tandartsen, kinderopvang, winkels en kantoren zitten daardoor op grote afstand van de mensen in de steden. Deze ontwikkeling is het sterkste in de provincie Utrecht.

De milieuorganisaties constateerden al eerder dat in iedere provincie veel meer plannen voor nieuwe terreinen zijn dan nodig is. In de meeste provincies ligt zelfs zoveel ruimte op bestaande bedrijventerreinen braak, dat ze daarmee minimaal de komende 15 jaar in de vraag kunnen voorzien. De Rijk: “Als ook nog eens al die verouderde terreinen versneld worden opgeknapt kunnen alle plannen voor nieuwe bedrijventerreinen in de ijskast”.

Ruimte hoofdthema bij provinciale verkiezingen

Zuinig op ruimte wordt in alle provincies aangeboden aan de lijsttrekkers van de vier grote partijen. Hen is via een vragenlijst gevraagd om voor de statenverkiezingen oplossingen aan te dragen voor verloederende bedrijventerreinen. Natuur en Milieu en de Milieufederaties zien behoud van open ruimte als hoofdthema bij de statenverkiezingen. De provincie speelt een cruciale rol in het beleid. Zij kan een einde maken aan de chaos van bedrijventerreinen die door gemeenten wordt veroorzaakt.

Mensen in Nederland maken zich zorgen over oprukkende bedrijventerreinen. Op het meldpunt www.zuinigopruimte.nl, nog maar zes weken geleden ingesteld, zijn nu al bijna 600 meldingen van ruimteverkwisting binnengekomen. Het overgrote deel van deze meldingen betreft bedrijventerreinen.

Geen nieuwe bedrijventerreinen meer nodig in Limburg

Tags: