Geen toestemming bomenkap Schinveldse bossen

12 april 2005

Geen toestemming bomenkap Schinveldse bossen

Plannen gemeente Onderbanken brengen beschermde flora en fauna in gevaar

Milieufederatie Limburg, Milieudefensie en Natuurmonumenten hebben bij de gemeente Onderbanken bedenkingen geuit tegen de plannen om mee te werken aan de kap van bomen in de Schinveldse bossen. Het gemeentebestuur van Onderbanken is tegen deze bomenkap, maar heeft toch besloten om mee te werken met het ministerie van VROM. Daarmee wil het voorkomen al in een vroeg stadium van de hele nimby-procedure buitenspel gezet te worden.

In de Schinveldse bossen komen beschermde en zeldzame flora- en faunasoorten voor. Bovendien vormt het gebied een belangrijke schakel met andere natuurgebieden, zoals de Brunsummerheide en Teverenerheide. Door de bomenkap zal er schade optreden aan flora en fauna.

De Milieufederatie verzoekt de gemeente Onderbanken om de vrijstelling, die benodigd is voor de kap van de bomen, niet te verlenen.

Tags: