Geen toestemming voor bouw zorgboerderij Susteren

6 juni 2005

Geen toestemming voor bouw zorgboerderij Susteren

Milieufederatie vreest forse verstening waardevol gebied

De Milieufederatie Limburg heeft de Gemeente Echt-Susteren verzocht om geen medewerking te verlenen aan de bouw van een zorgcentrum en manege nabij de Baakhoverweg in Susteren. De voorgenomen activiteit betekent volgens de Milieufederatie Limburg een forse verstening van dit waardevolle gebied.

Het gebied waar het zorgcentrum is gepland, kan beschouwd worden als bufferzone van de onlangs gerenatureerde Vloedgraaf en het aangrenzend gelegen natuurgebied Körbusch en is waardevol vanwege haar bebouwingsarm karakter. De bouw van het zorgcentrum, manege, kinderboerderij, bedrijfswoning en bijbehorende voorzieningen heeft een negatieve uitstraling op de ecologisch waardevolle beek en aangrenzend natuurgebied. De Milieufederatie vreest aantasting van het landschap en de natuur en geluid- en lichtoverlast.

Daarnaast is de ingreep niet in overeenstemming met het provinciale beleid ter plekke. Het gebied heeft in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg de aanduiding “P4, vitaal landelijk gebied᾿. Grootschalige nieuwe ontwikkelingen zijn hier niet de bedoeling, het beleid is hier juist gericht op minder verstening en milieubelasting.

Het initiatief – hoe waardevol ook vanuit oogpunt van reïntegratie van moeilijk bemiddelbare mensen op de arbeidsmarkt – betekent een te grote aantasting van dit waardevolle gebied. De Milieufederatie vraagt de gemeente om te zoeken naar een meer geschikte locatie, zodat de fraaie “groene taille᾿ van Limburg in dit toch al zo sterk verstedelijkte gebied onaangetast kan blijven.

Tags: