Geen uitbreiding groeve t Rooth

4 mei 2006

Geen uitbreiding groeve t Rooth

Groene organisaties en bewoners zien nut en noodzaak van uitbreiding niet in

Groeve ‘t Rooth mag niet uitgebreid worden. Dat vinden de Milieufederatie Limburg, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Het Limburgs Landschap en een veertigtal inwoners van Margraten en Bemelen. In de ontwerp POL-aanvulling ’t Rooth van de Provincie Limburg is een uitbreiding van de mergelgroeve gepland met 5,8 hectare.

De groene organisaties en de inwoners hebben Gedeputeerde Staten laten weten het nut en de noodzaak van de uitbreiding van de groeve niet in te zien. Bovendien past deze ontwikkeling volgens hen niet in een Nationaal Landschap. De open plateaus vormen één van de meest waardevolle landschappen van Zuid-Limburg en deze mogen niet verder aangetast worden.

De Limburgse organisaties en bewoners hebben Gedeputeerde Staten gevraagd om de POL-aanvulling ’t Rooth niet goed te keuren.

 

Tags: