Geldverspilling bij onderzoek A2-varianten Maastricht

10 april 2006

Geldverspilling bij onderzoek A2-varianten Maastricht

Groene organisaties vinden dat Ministerie van Verkeer en Waterstaat valse hoop wekt

De Milieufederatie Limburg, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Het Limburgs Landschap en Staatsbosbeheer Regio Zuid vinden het Ministerie van Verkeer en Waterstaat geld en tijd verspilt in het onderzoek naar de A2-varianten bij Maastricht.

Volgens de groene organisaties worden in het onderzoek naar de A2-varianten een aantal mogelijkheden onderzocht, waarvan op voorhand al bekend is dat zij weinig kans van slagen maken. Dit zijn de zogenaamde oost- en westvarianten. Door deze mogelijkheden mee te nemen in een volgende fase, worden onnodige extra proceduremogelijkheden gecreëerd en wordt extra geld, tijd en energie gestoken om zaken te bewijzen die al bekend zijn.

De Milieufederatie Limburg, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Het Limburgs Landschap en Staatsbosbeheer Regio Zuid vragen het Ministerie om het vervolgonderzoek te beperken tot de kansrijke varianten en geen valse hoop te wekken bij burgers die benadeeld worden door één van de tunnelvarianten en angst bij burgers die benadeeld worden door de oost- en west-varianten.

Tags: