Geleen zuinig met informatie over milieu en gezondheid

15 februari 2006

Geleen zuinig met informatie over milieu en gezondheid

Milieufederaties en Natuur en Milieu onderzoeken informatievoorziening gemeenten

Gemeenten hebben weinig informatie beschikbaar over milieuvervuiling in eigen wijk of straat, laat staan over de daaraan verbonden gezondheidseffecten. Dit blijkt uit onderzoek van Milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu in Geleen, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. Ook hebben gemeenten moeite om informatievragen binnen redelijke termijn te beantwoorden.

Vier provinciale Milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu hebben de afgelopen maanden de kwaliteit van informatie over milieurisico’s, die gemeenten geven, onderzocht. Volgens het Europese ‘Verdrag van Aarhus’ zijn overheden verplicht beschikbare informatie actief openbaar te maken.

De Milieufederatie Limburg heeft in overleg met inwoners uit Geleen de gemeente Sittard-Geleen getoetst. De inwoners wilden graag informatie hebben over onderwerpen als ‘luchtkwaliteit’ en ‘geluidshinder’. Hiervoor bekeken ze de website van de gemeente nauwkeurig, net als het huis-aan-huisblad, de afvalwijzer en de stadskrant. Ook zijn er telefonisch vragen gesteld en is er via het reactieformulier op de website om informatie gevraagd. Daarnaast zijn ook in een brief de nodige vragen gesteld.
Op de vragen, gesteld via de brief en de website, kwam geen enkele reactie, zelfs geen ontvangstbevestiging. De website van de gemeente geeft geen informatie over milieuzaken als bodemkwaliteit of geluidshinder, zeker niet op straatniveau. Over luchtkwaliteit staat er wel informatie, namelijk dat die niet goed is en dat er een plan van aanpak opgesteld moet gaan worden. De afvalwijzer krijgt veel complimenten van de betrokken inwoners. De Stadskrant is voor hen een glossy reclameblad. Men verwacht hier geen objectieve beschouwingen over milieuonderwerpen in te vinden. De berichten in het huis-aan-huisblad zijn erg klein en summier, maar wel duidelijk herkenbaar door het gebruik van de groene kleur.

Prijsvraag voor goede voorbeelden
Onderzoek bij vier gemeenten is niet representatief, het geeft echter wel een eerste indicatie. Vanaf eind maart worden nog 30-40 overheden ‘gescand’ om de bevindingen te toetsen. Er zijn gemeenten, provincies en waterschappen die de verplichtingen uit het Verdrag wel actief hebben opgepakt. De Milieufederaties en stichting Natuur en Milieu zijn op zoek naar deze initiatieven om ze in het zonnetje te zetten en een voorbeeld te laten zijn voor anderen. Daarvoor wordt er een prijsvraag georganiseerd voor de beste, leukste en meest vernieuwende ideeën om mensen te informeren over milieugezondheidsrisico’s. Overheden die mee willen dingen naar de hieraan verbonden Aarhus-trofee kunnen zich tot 1 april aanmelden. Voorwaarden en deelnameformulieren zijn te vinden op www.aarhusatrisk.nl.

Tags: