Gemeente Bergen “vergeet” natuur en landschap

9 november 2005

Gemeente Bergen “vergeet” natuur en landschap

Groene organisaties vinden structuurvisie te ambitieus en weinig realistisch

De Milieufederatie Limburg, het Limburgs Landschap en Staatsbosbeheer vinden de structuurvisie “bouwen aan de Maas᾿ van de gemeente Bergen veel te ambitieus en weinig realistisch. Bovendien doet de visie geen recht aan de groene belangen. Dat schrijven de groene organisaties in een reactie aan de gemeente.

De gemeente Bergen wil de komende jaren woningen bouwen, voorzieningen creëren en bedrijvigheid bevorderen. Landschap, natuur en cultuurhistorie worden in de structuurvisie niet genoemd. Dit vinden de groene organisaties onbegrijpelijk, omdat deze waarden een belangrijk onderdeel vormen van het buitengebied van Bergen. De structuurvisie is te eenzijdig gericht op het mogelijk maken van economische (rode) ontwikkelingen en de belangen van natuur en landschap worden vergeten.

Daarnaast is in de structuurvisie niet gekeken naar de ruimtelijke regels en richtlijnen van rijk en provincie. Belangrijke delen van de gemeente Bergen hebben hoge natuur- en landschapswaarden. Deze gebieden worden via bestaande wetgeving en beleid beschermd. Hiervan kan niet zomaar worden afgeweken. Dit alles maakt de visie niet erg realistisch.

Tags: