Genieten van natuur als vorm van protest op 2 januari

24 december 2011

Genieten van natuur als vorm van protest op 2 januari

Hart voor Natuur, een coalitie van ruim twintig natuur- en milieuorganisaties onder wie de Milieufederatie Limburg, roept Nederland op om 2 januari 2011 een activiteit in de natuur te ondernemen om stelling te nemen tegen het beleid van het kabinet-Rutte. In ruim honderd gebieden verspreid door heel Nederland staan boswachters, natuurgidsen en vrijwilligers die dag klaar om belangstellenden wegwijs te maken in de Nederlandse natuur.

Volgens de natuurorganisaties wil het kabinet-Rutte het budget voor de natuur bijna halveren. Deze aangekondigde bezuinigingen van 300 miljoen euro per jaar zijn volgens Hart voor Natuur zo ingrijpend dat de natuur en het landschap dat de Nederlanders zo koesteren, nooit meer hetzelfde zullen zijn. De natuurgroepen begrijpen dat er bezuinigd moet worden. ,,Maar dit is afbraak”, stellen de partijen.

De protestdag op 2 januari is het begin van een estafetteactie richting de Provinciale Statenverkiezingen, begin maart. De verschillende organisaties zullen ieder op hun eigen wijze aandacht vragen voor wat er op het spel staat voor natuur en landschap. Een groot deel van de Kamer heeft eerder al aangegeven dat het kabinet-Rutte te veel wil bezuinigen op de natuur.

In Hart voor Natuur zijn onder meer De Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Milieudefensie, Natuur en Milieu, de Vlinderstichting, 12Landschappen, SOVON Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland verenigd.

Genieten van natuur als vorm van protest op 2 januari