Gericht verlicht

17 maart 2008

Gericht verlicht

Milieufederaties presenteren folder met aanbevelingen voor openbare verlichting.

De Provinciale Milieufederaties en Natuur & Milieu hebben op 14 maart de brochure “Gericht verlicht” gepresenteerd. Dat deden ze tijdens een bijeenkomst in Nijmegen. De gemeenten Nijmegen, Tilburg en Bernheze namen de brochure in ontvangst en zetten hun handtekening onder een ambitieus plan voor duurzame openbare verlichting.

Uit deze brochure blijkt hoeveel energiebesparing er op de openbare verlichting in gemeenten mogelijk is en waarom deze energiebesparing momenteel nog onvoldoende wordt gerealiseerd. Deze aandachtspunten zijn gebaseerd op leerervaringen in het kader van het programma “Economie Light” dat Natuur en Milieu samen met diverse gemeenten, Provinciale Milieufederaties en Philips Lighting heeft opgezet. Aan de hand van die ervaringen wordt duidelijk dat gemiddeld 20% energie kan worden bespaard door oude lampen en armaturen te vervangen door moderne zuinige lampen, dimbare verlichtingsoplossingen en sensoren die reageren op duisternis.

Een drietal gemeenten (Nijmegen, Tilburg en Bernheze) zijn in het kader van dit project aangewezen als koplopergemeenten. Zij hebben én beleid geformuleerd om energiezuinige verlichting op grote schaal in hun gemeente mogelijk te maken én stelselmatig nieuwe verlichtingstechnieken toegepast. Hiermee zullen de komende jaren tientallen procenten energiebesparing worden behaald.

Gericht verlicht

Tags: