Geven CDA en VVD meer om varkens dan om mensen?

15 maart 2006

Geven CDA en VVD meer om varkens dan om mensen?

Milieufederaties en stichting Natuur en Milieu roepen burgers op om te protesteren tegen nieuwe stankwetgeving

De komende weken dreigt de Tweede Kamer de stankwetgeving voor de intensieve veehouderij zodanig te versoepelen dat de mensen op het platteland maar ook in steden en dorpen flink meer last krijgen van de stank van grote concentraties varkens en kippen. Terwijl de landbouwwoordvoerders van CDA en VVD volop hun oren te luisteren leggen bij de boeren, worden de belangen van burgers en buitenlui verkwanseld.

Al enkele jaren speelt er een discussie over de stankwetgeving in de Tweede Kamer.
In het verleden golden er strenge stanknormen voor de intensieve veehouderij. Enkele jaren geleden zijn deze normen al flink versoepeld onder het motto dat mensen die op het platteland willen wonen stank van de intensieve veehouderij maar op de koop toe moeten nemen. Voor de bebouwde kom bleven de normen echter tamelijk streng zodat veel intensieve veehouderijen daar niet konden uitbreiden.

Nu heeft staatsecretaris Van Geel op aandringen van de Tweede Kamer een nieuwe stankwet gemaakt waarin de gemeenten meer flexibiliteit krijgen om op maat gesneden stankregelgeving te maken. Bijvoorbeeld door in gebieden speciaal ingericht voor intensieve veehouderij ruimere stanknormen te hebben en in gebieden dicht bij bebouwing juist nog wat strengere normen voor te schrijven. Per saldo zou echter de stanknormering gelijk blijven. Maar de Tweede Kamer onder aanvoering van de landbouwwoordvoerders van CDA en VVD willen nu de normen met een factor drie versoepelen. Dit betekent dat de toegestane stank van de intensieve veehouderij die nu geldt voor het buitengebied in de toekomst gaat gelden voor binnen de bebouwde kom en dat voor het platteland in feite geen beperking meer geldt. Gemeenten mogen hier dan wel van afwijken en de versoepeling repareren maar dan moeten ze zelf met een plan komen om dit aan te passen. Dat is de wereld op zijn kop. En gemeenten die dit al willen zullen dan zeker een lawine van bezwaarschriften krijgen van boeren zodat de kans van slagen dat dit plan ook kan worden doorgezet klein is.

Gevolg van deze versoepeling van de regels zal zijn dat in de toekomst de penetrante stank van grote concentraties varkens en kippen tot in de steden en dorpen te ruiken is. Enorme bedrijven dicht bij bebouwing, zoals bijvoorbeeld het varkensbedrijf Knorhof in Buren. Daar loopt de hele bevolking al jaren te hoop tegen de enorme stank die dit bedrijf produceert. Nog meer bio-industrie zal het gevolg zijn en nog meer stankoverlast natuurlijk. Want door de normen los te laten verdwijnt het probleem niet maar wordt het alleen maar erger. Het is echter nog niet te laat want de Tweede Kamer heeft nog geen besluit genomen. Burgers en buitenlui: maak het CDA en VVD duidelijk dat het geen pas heeft om op een dergelijke wijze de bio-industrie in Nederland ruim baan te geven en de mensen in de stank te laten zitten.

Tags: