Gezamenlijke aanpak voor Deltaplan Biodiversiteitsherstel

24 november 2017

Gezamenlijke aanpak voor Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Een groep van 18 leiders uit de land- en tuinbouw, retail, agro-industrie, wetenschap en van natuur- en milieuorganisaties heeft de handen ineen geslagen. Samen zullen zij een Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor de groene ruimte van Nederland uitwerken. Dit plan moet voor de zomer 2018 gereed zijn. Deze afspraak is vastgelegd in de ‘verklaring van Driebergen’. Partijen zullen de ze verklaring aanbieden aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Er zijn sterke aanwijzingen dat diverse soorten planten en dieren van het platteland in Nederland onder druk staan en afnemen. Dit geldt voor bloemen en planten, insecten en weide-en akkervogels. Er zijn ook zorgen over het bodemleven. Iets wat niet zichtbaar is maar dat wel cruciaal is voor de groei en afbraak van planten en organische stof. Deze negatieve trends doen zich voor in zowel het agrarisch gebied als in de natuurgebieden in Nederland en betreft zowel de totale aantallen als de biodiversiteit van planten en dieren.

De ondertekenaars van de verklaring zien de huidige toestand van biodiversiteit als een bedreiging voor het natuurlijk kapitaal van Nederland, voor een gezonde bodem als basis voor duurzame landbouw en natuur en voor het vertrouwen van de consument in producten uit de Nederlandse landbouw- en voedingsketen. Daarom is een vernieuwende aanpak dringend nodig die het best in samenwerking kan worden bereikt, en waarin partijen worden beloond voor handelen dat het behoud van biodiversiteit ondersteunt. De komende maanden zullen de ondertekenaars het plan uitwerken. Dit doen zij in samenwerking met een grote groep belanghebbenden om de ambitie en de wijze van uitvoering concreet vorm te geven.

De ondertekenaars zijn:

 • Hank Bartelink, directeur LandschappenNL
 • Klaas Jan van Calker, Global Sustainable Sourcing consultant Unilever
 • Marc Calon, voorzitter LTO Nederland
 • Alex Datema, voorzitter BoerenNatuur.NL
 • Willem Ferwerda, directeur Commonland
 • Geertje van Hooijdonk, hoofd programma’s stichting Natuur en Milieu
 • Coenraad Krijger, directeur IUCN NLBart van Opzeeland, campagneleider Milieudefensie
 • Bas Rüter, directeur Duurzaamheid Rabobank Nederland
 • Nel Sangers, directeur Werkgroep Grauwwe Kiekendief
 • Ruud Tijssens, directeur Public & Cooperative Affairs, Royal Agrifirm Group
 • Kirsten Schuijt, algemeen directeur Wereldnatuurfonds Nederland
 • Louise Vet, voorzitter Netherlands Ecological Reserarch Network (NERN)
 • Teo Wams, directeur natuurbeheer Natuurmonumenten
 • Hans van der Werf, directeur FMF, namens de Natuur- en Milieufederaties
 • Titia Wolterbeek, voorzitter Soorten NL, directeur Vlinderstichting
 • Fred Wouters, directeur Vogelbescherming
 • Berend Pastoor, directeur Federatie Particulier Grondbezit

De intentieverklaring van Driebergen is te vinden op de website van het Netherlands Ecological Reserarch Network. Daar is ook de oproep Deltaprogramma Biodiversiteitsherstel te vinden die aan de basis ligt van de intentieverklaring.

bron: Netherlands Ecological Reserarch Network

Gezamenlijke aanpak voor Deltaplan Biodiversiteitsherstel