Gezamenlijke visie op uitdaging landelijk gebied

11 april 2019

Gezamenlijke visie op uitdagingen landelijk gebied

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond, de Natuur en Milieufederatie Limburg, Natuurrijk Limburg, Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben de handen ineen geslagen om samen te werken aan de aanpak van een aantal grote gemeenschappelijke uitdagingen in het landelijk gebied.

In een gezamenlijke visie reiken de organisaties aanbevelingen aan op het gebied van natuur, natuurinclusieve landbouw, water, landschap, energie en klimaat en veiligheid in het buitengebied. Daarmee doen ze een dringende oproep aan het nieuwe College van Gedeputeerde Staten en de nieuwe Provinciale Staten van Limburg:

Vertaal deze aanbevelingen naar het nieuwe coalitieakkoord en pak het aanbod voor deze unieke samenwerking met nieuwe oplossingen op voor een mooi en toekomstbestendig Limburg.

Benieuwd naar de aanbevelingen?

Download Aanbevelingen voor nieuwe coalitieakkoord

Gezamenlijke visie op uitdaging landelijk gebied