Glastuinbouw op weg naar klimaatneutraal werken

29 mei 2007

Glastuinbouw op weg naar klimaatneutraal werken

LTO en Natuur en Milieu presenteren actieplan.

LTO Noord Glaskracht en de Stichting Natuur en Milieu presenteren vandaag in Den Haag het actieplan Klimaatneutrale glastuinbouw in Nederland. Dit plan is een visie met afspraken over het verminderen van de CO2 uitstoot door de glastuinbouw met 45 procent in 2020 ten opzichte van 1990. Voor 2030 is een reductie met 75 procent de inzet. De Milieufederatie Limburg hoopt dat het kabinet de aanbevelingen in het plan overneemt.

Het gezamenlijk doel van LTO Noord Glaskracht en Natuur en Milieu is om de energievoorziening van de Nederlandse glastuinbouw op termijn volledig klimaatneutraal en ongevoelig voor (hoge) energieprijzen te maken. De ruim 10.000 hectare aan kassen vormen als het ware natuurlijke zonnecollectoren. Dat biedt enorme kansen voor duurzame energie. Om de gestelde doelen te bereiken zal door ondernemers, overheden en onderzoekers extra geïnvesteerd moeten worden in de ontwikkeling van technologie, kennis en praktijktoepassing.

Het gezamenlijk opgestelde actiepakket voorziet in het onderbrengen van de gehele sector in het systeem voor Europese CO2-emissiehandel, een systeem voor het monitoren van de CO2-doelen, een samenhangend stimulerings-, onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma en een andere systematiek voor energiebelasting. Ook het energiezuinig clusteren van glastuinbouw met woningbouw of andere sectoren en de instelling van een risicofonds voor het boren naar aardwarmte maken deel uit van het voorgestelde pakket.

Uitgangspunt van LTO Noord Glaskracht en Natuur en Milieu is dat de sector er tijdens de ombouw economisch niet op achteruit mag gaan en dat het voor ondernemers aantrekkelijk(er) wordt om te investeren in klimaatmaatregelen.

Glastuinbouw op weg naar klimaatneutraal werken

Tags: