Golfbaan hoort niet thuis in waardevolle natuur

29 augustus 2007

Golfbaan hoort niet thuis in waardevolle natuur

Geen golfbaan in dal Eyserbeek.

De Milieufederatie Limburg, Limburgs Landschap en Staatsbosbeheer regio Zuid zijn niet blij met de plannen om in Eys een golfbaan aan te leggen. Ze hebben de Gemeente Gulpen-Wittem gevraagd geen medewerking hieraan te verlenen.

De golfbaan is gepland in één van de mooiste beekdalen van Zuid-Limburg, het dal van de Eyserbeek. In de onmiddellijke nabijheid liggen de natuurgebieden “de Piepert’ en “de Eyser Bosschen’, gebieden met bijzondere natuurwaarden. De locatie van de geplande golfbaan maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en ligt nabij het Natura 2000-gebied Geuldal. De groene organisaties zijn van mening dat een golfbaan niet thuishoort in deze waardevolle natuur.

Golfbaan hoort niet thuis in waardevolle natuur

 

Tags: