Green Deal moet betrokkenheid bij energieprojecten verbeteren

22 maart 2018

Green Deal moet betrokkenheid bij energieprojecten verbeteren

Donderdag 22 maart is door 27 organisaties de Green Deal ‘Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten’ ondertekend. De deal moet er voor zorgen dat de betrokkenheid van belanghebbenden bij de bouw van windmolens of zonneweides verbetert.

“We hebben die energieprojecten heel hard nodig. Deze green deal maakt de kans van slagen voor die projecten een stuk groter”

Annie van de Pas

Netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties

Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties hebben onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van belanghebbenden bij vier windmolenprojecten. Daaruit bleek dat het besef van urgentie om werk te maken van de energietransitie toeneemt. Projecten waarbij alle belanghebbenden op tijd zijn betrokken, hebben meer kans van slagen. “Daarvoor is het heel belangrijk de regie te nemen op het hele proces, om vooraf doelen te stellen en belanghebbenden met elkaar te verbinden”, aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd programma’s van Natuur & Milieu.

Aanbevelingen

In de analyse van Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties worden aanbevelingen gedaan om de betrokkenheid te verbeteren. De organisaties concluderen dat daar geen gouden formule voor bestaat. Ze bevelen daarom aan kennis over participatietrajecten te delen en te leren van successen uit de praktijk.

Seminar

De Green Deal ‘Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten’ moet daar aan bij gaan dragen. De ondertekening ervan heeft plaatsgevonden tijdens het seminar ‘Samen de Energietransitie versnellen’, dat Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties donderdag 22 maart in Utrecht organiseerden. Ook zijn daar de analyse van de beide organisaties en de aanbevelingen gepresenteerd.

 

Green Deal moet betrokkenheid bij energieprojecten verbeteren