Groene brigade aan de slag!

16 november 2006

Groene brigade aan de slag!

Opsporingsambtenaren controleren kwaliteit van buitengebied

Afgelopen week is de Groene Brigade van start gegaan. De Groene Brigade bestaat uit zes opsporingsambtenaren. Zij gaan gezamenlijk controles uitvoeren in heel Limburg. De Groene Brigade ziet toe op de kwaliteit en leefbaarheid van het Limburgse buitengebied.

De Groene Brigade die deze week in het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer in de Meinweg is gepresenteerd, bestaat uit zes buitengewone opsporingsambtenaren. Zij zijn flexibel inzetbaar, vooral in de avond- en weekenduren. Iedere medewerker werkt in een eigen gebied en pakt de specifieke problemen van het betreffende gebied aan. De aandachtspunten van de Groene Brigade richten zich onder andere op: afval, illegale verbouwing, stroperij en recreatiedruk. Zij zijn het aanspreekpunt voor recreanten, lokale overheid, terreinbeheerders en grondgebruikers.

Met de komst van de Groene Brigade geeft de Provincie uitvoering aan haar wens om de versterking van het toezicht in het buitengebied gericht te gaan aanjagen.

De Groene Brigade is 24 uur per dag bereikbaar via (043) 361 70 70 of via e-mail: groenebrigade@prvlimburg.nl. Binnenkort verschijnt een meertalige flyer over werkzaamheden en bereikbaarheid van de Groene Brigade. Deze flyer zal breed in Limburg worden verspreid.Meer

informatie: www.limburg.nl

Groene brigade aan de slag!

Tags: