Groene Peiler: Mondiale milieuproblemen baren meeste zorgen

25 januari 2010

Groene Peiler: Mondiale milieuproblemen baren meeste zorgen

Energieopwekking, klimaatverandering en aantasting van het landschap zijn de belangrijkste onderwerpen als het gaat om natuur en milieu. Zo blijkt uit een enquete van de Provinciale Milieufederaties. In totaal vulden 2.186 Groene Peilerleden en nieuwsbrieflezers de vragenlijst in.

Doel van het onderzoek is een beeld te krijgen van de interesses en behoeften van in natuur en milieu geinteresseerde Nederlanders en de mate waarin zij betrokken zijn of betrokken willen worden bij natuur en milieu.

Een mondiaal probleem

Op de vraag waar de meeste zorg naar uitgaat wat betreft natuur en milieu, geeft een meerderheid van 59,2% aan ‘natuur en milieu in de wereld’. Ook blijkt dat klimaatverandering een ‘hot’ thema is, evenals duurzame energieopwekking en de aantasting van het landschap.

Betrokkenheid tonen

Ook is gevraagd op welke manieren de deelnemers betrokken willen zijn bij de milieufederaties en aan welke vormen van betrokkenheid men reeds deelneemt Het liefst toont men zijn betrokkenheid door het lezen van een nieuwsbrief en het meedoen aan (online) onderzoeken (circa 60%).

De respondenten hebben verder interessante aanvullingen gegeven op de wijze waarop ze zich betrokken voelen bij de milieufederaties. Een deel van de respondenten geeft aan dat ze hun betrokkenheid tonen door een bewuste beroepskeuze te maken in de natuur- en milieusector. Ook willen ze graag via eigen kanalen en netwerken acties van de milieufederaties steunen. Tot slot was de meest genoemde vorm van betrokkenheid ‘algemeen bewust leven’.

Natuur en milieunieuws

Op de vraag via welk medium men op de hoogte blijft van het natuur- en milieunieuws, scoort de krant het hoogst (75,5%). Internet volgt met 68,8%. Aanvullend geeft men ook tv en radio, werk en eigen contacten aan als kanalen voor het volgen van het natuur- en milieunieuws.

Lid of donateur

Een groot percentage van de respondenten (84,3 %) is lid of donateur van een natuur- en/of milieuorganisatie. De hoogste ledenaantallen liggen bij Natuurmonumenten en de Nationale Landschappen.

Scores milieufederaties

Op de vraag welke projecten/activiteiten de deelnemers kennen, komt het volgende beeld naar voren. De Nacht van de Nacht is duidelijk het meest bekende en beminde project. Het Klimaatstraatfeest scoort relatief laag in bekendheid (in verhouding tot de hoeveelheid aandacht in de media). Ook lijken de provinciale projecten over het algemeen iets bekender en meer bemind dan de landelijke (uitzondering is Nacht van de Nacht ).

Bekendheid milieufederaties

Van de respondenten geeft 8,6 % aan de milieufederaties niet te kennen. De meeste respondenten geven aan de milieufederatie te kennen via de media (55,4%). Een percentage van 29,5% geeft aan ‘via projecten/activiteiten’.

Op de vraag hoe belangrijk ze het werk van de milieufederaties vinden, antwoordt 89,4% van de respondenten ‘belangrijk tot zeer belangrijk’. Op de vraag ‘wil je in de toekomst op de hoogte blijven van natuur- en milieuontwikkelingen in jouw provincie?’ antwoordt 76% positief.

Groene Peiler: Mondiale milieuproblemen baren meeste zorgen